Линкови за пристапност

Amerikansko-evrejski komitet:Makedonija mo`e lesno da stane kandidat za ~lenstvo vo NATO vo tretata runda na pro{iruvawe - 2002-07-30


Bugarija, Estonija Latvija, Litvanija, Romanija, Slova~ka i Slovenija dobija srde~na i mo{ne glasna poddr{ka od Komitetot na Amerikanskite Evrei za ~lenstvo vo Severnoatlanskata alijansa. Kako {to objasni rabinot Endru Bejker, koj e direktor za me|unarodni evrejski pra{awa vo Komitetot, ova e rezultat na sredbite i diskusiite so evrejskite lideri na zemjite-aspiranti za ~lenstvo vo mart godinava, vo Bukure{t. Izraboten e takanare~en statusen izve{taj za progresot napraven vo sekoja od desette zemji, vo pogled na tretmanot na pra{awata za koi e zasegnata evrejskata zaednica. Makedonija, zaedno so Albanija i Hrvatska ne e na listata na onie koi se prepora~uvaat za prifa}awe vo NATO. Gospodinot Brus Xekson, pretsedatel i ko-pretsedava~ na Amerikanskata komisija za NATO veli deka izborot e napraven bez predrasudi kon dr`avite i deka za sekoja ima specifi~ni re{ava~ki okolnosti. Makedonija, ka`a toj, po minatogodi{nite nastani ne uspeala da napravi dovolen progres, Albanija se u{te se bori za vospostavuvawe na osnovite na svoeto op{testvo, a Hrvatska e {totuku pokaneta da se priklu~i na Akcioniot plan za ~lenstvo.

Izvr{niot direktor na Komitetot na Amerikanskite Evrei, Dejvid Haris, dade podiplomatski odgovor:

"So konsenzus e odlu~eno po razgovorite vo Evropa i ovde vo Va{ington za toa koi dr`avi se najpodgotveni vo 2002 godina za da bidat pokaneti za polnopravno ~lenstvo. No, jas ka`av i vo izjavata, Praga jasno }e stavi na znaewe deka NATO e otvoreno za natamo{no pro{iruvawe i zavisno od poka`anoto, sigurno deka ima mesto da se veruva deka NATO }e im posaka dobredojde i na drugi dr`avi od evropskiot kontinent. Makedonija i drugite mo`e lesno da stanat kandidati vo tretata runda na pro{iruvawe, no vo ovoj moment za toa e preuraneto da se razgovara vo podrobnosti", istakna g-dinot Haris.

Pretstavnicite na ovoj Komitet ne krieja deka }e rabotat intenzivno na planot na lobirawe za poddr`anite zemji, vo amerikanskiot senat i kaj postojnite ~lenki na alijansata. Pri~inata za nivnata zainteresiranost e {to, kako {to re~e gospodinot Haris, vo pro{iruvaweto na NATO kako zajaknuvawe na bezbednosta vo svetot veruvavme od samiot po~etok i se poka`a deka sme bile na vistinski pat. Evreite istoriski bile `rtva na verska omraza i vo osnovata na nivnata zalo`ba e da se pottiknuva tolerancijata i demokratijata. Sega, veli toj, ~uvstvuvame deka e definira~ki moment na istorijata i ne sakame da stoime na marginite. Naprotiv, sakame da sme nejzini arhitekti, re~e direktorot na Komitetot, zboruvaj}i za mnogubrojnite isku{enija koi seu{te stojat duri i pred najuspe{nite aspiranti i vo ~ie nadminuvawe nivnata organizacija }e pomogne kolku {to mo`e.

XS
SM
MD
LG