Линкови за пристапност

Sovetot za bezbednost na ON go prodol`i  mandatot na misijata vo Bosna - 2002-07-04


Sovetot za bezbednost go prodol`i mandatot na misijata vo Bosna, na samo nekolku ~asa pred krajniot rok. No, po dve nedeli Sovetot }e mora da donese odluka po predlogot na SAD za izzemawe na amerikanskite mirovnici od jurisdikcijata na noviot Me|unaroden krivi~en sud.

SAD sakaat na svoite pripadnici vo misiite na ON da im obezbedat imunitet {to }e bide obnovuvan sekoja godina.

Re~isi site ~lenovi na Sovetot kategori~no se protiv ovaa ideja, bidej}i veruvaat oti toa }e go namali avtoritetot na noviot sud.

No diplomatite baraat na~in da go re{at problemot iako nikoj ne saka da dojde do toa edinstvenata supersila da se najde nadvor od misiite na ON. Va{ington isto taka insistira na toa deka saka i natamu da ima golema uloga vo ovie misii.

Amerikanskiot ambasador Xon Negroponte veruva deka negovite kolegi vo Sovetot za bezbednost sakaat da prodol`at so dijalogot za amerikanskite predlozi, so nade` deka mo`ebi }e se dojde do nekoe re{enie so koe site bi bile zadovolni.

"Mislam deka nikoj navistina ne zatvoril vrata pred na{ite predlozi. Vrz taa osnova zaklu~ivme deka treba da ostavime prostor diskusiite da prodol`at slednata nedela", istakna ambasadorot Negroponte.

Va{ington jasno predo~i deka e podgotven da stavi veto na operacijata vo Bosna, so {to taa bi zavr{ila porano od planiranoto, osven dokolku ne se postigne soglasnost po baraweto za imunitet na amerikanskite vojnici od noviot sud.

EU, koja kon krajot na godinava ja prezema odgovornosta za obuka na policijata vo Bosna, ve}e signalizira{e deka mo`e da gi zabrza planovite za toa prezemawe. Evropjanite velat deka sakaat da rabotat vo interes na nadminuvawe na sporot so SAD, no isto taka insistiraat deka nema da popu{tat po principot za nadle`nostotite na Krivi~niot sud. Tie mislat deka noviot sudski forum ne treba da pravi kompromisi zaradi me{awe na politi~ko telo, kakvo {to e Sovetot za bezbednost.

SAD se pla{at deka nivnata uloga na dominantna globalna sila mo`e da pridonese za politi~ki motivirani sudski progoni na Amerikanci od strana na noviot sud.

XS
SM
MD
LG