Линкови за пристапност

^lenovite na kongresnite komisii {to vodat istraga za teroristi~kite napadi od 11-ti septemvri, uvereni deka }eliite na Al Kaida niz svetot i natamu se aktivni - 2002-06-17


Glavniot republikanski pretstavnik vo Senatskata komisija za razuznavawe tvrdi deka Al Kaida i natamu e silna. Za televiziskata mre`a Si En En, senatorot Ri~ard [elbi od Alabama izjavi deka zakanata i natamu postoi, bidej}i iljadnici operativci na Al Kaida i natamu se nao|aat niz svetot.

"Nekoi od niv ne se vo begstvo. Tie se vo faza na planirawe i samostojno deluvawe. Tie se dobro obu~eni. Ne sum siguren deka tie sega deluvaat pod centralnata komanda, no ~ekaat da izvedat novi napadi, i toa }e go storat", veli senatorot [elbi.

Demokratot Xejn Harman od Kalifornija, koj e ~len na Komisijata za razuznavawe na Pretstavni~kiot dom, za istata televiziska mre`a ka`a deka Al Kaida mo`ebi izgubila nekoi od svoite lideri, no ne i voljata.

"Nie otstranivme nekoi ~lenovi na rakovodstvoto; toa go znaeme. Nekoi se mrtvi. No, Osama bin Laden mo`ebi e `iv. Vtoriot e{alon od lideri e mnogu efikasen. Nivnata "sposobnost za trguvawe" kako {to ja narekuvame nivnata sposobnost za regrutirawe, obuka i rasporeduvawe na nekoi pomladi u~esnici vo uspe{ni operacii e mnogu, mnogu efikasna", istakna gospo|ata Harman.

Spored nea, potrebna e pogolema me|unarodna sorabotka za da se odgovori na zakanata. Vo intervju za televiziskata mre`a Foks wuz, liderot na mnozinstvoto vo Senatot, Tom De{l poso~i edna zemja. Demokratot od Ju`na Dakota smeta deka Saudiska Arabija ne pravi dovolno.

"Tie bi mo`ele da bidat pootvoreni vo poddr{kata i `elbata da sorabotuvaat so nas. Tie bi mo`ele mnogu da ni pomognat vo prodlabo~enite napori {to se vo tek. Razo~aran sum {to ne dobivame takva poddr{ka", ka`a gospodinot De{l.

Toj posebno ja istakna razmenata na informacii i naporite za presekuvawe na finansiskata poddr{ka za teroristi~kite grupi. Od druga strana, Belata Ku}a vo pove}e priliki ima izjaveno deka e zadovolna od pridonesot na Saudiska Arabija vo anti-teroristi~kata kampawa.

XS
SM
MD
LG