Линкови за пристапност

Dodedeleni nagradite “Zlaten Globus” - 2002-01-21


Filmot “Prekrasen um”, raboten spored vistinskata prikazna za matemati~arot Xon Ne{, be{e izbran za najdobra filmska drama na godinata. Rasel Krou, vo uloga na brilijanten matemati~ar koj prebroduva mentalna bolest i dobiva Nobelova nagrada, be{e proglasen za najdobar akter vo istata kategorija. Vo govorot po dobivaweto na Globusot, Rasel Krou se zadr`a na porakata na filmot:

“Prekrasen um" e samo film, toa, kone~no, e samo del od zabavnata industrija. No, se nadevam deka toj pomaga da gi otvorime na{ite srca, ni dava pogolemo razbirawe i so~uvstvitelnost, verba deka sekoga{ mo`e da ni se slu~i ne{to neobi~no”.

Xenifer Koneli od istiot film, dobi nagrada za najdobra sporedna uloga. “Prekrasen um” se zakiti i so nagrada za najdobro scenario.

Mjuziklot “Mulen Ru`” dobi Zlaten globus vo kategorijata mjuzikli i komedii. Nagradata za najdobra `enska uloga vo mjuzikl, otide vo racete na Nikol Kidman za ulogata na kabare-pea~ka vo Mulen Ru`, iako samata veli deka ne veruvala oti toa }e se slu~i. Po vra~uvaweto na nagradata, taa izjavi:

“Mi se tresat racete. Nikoga{ ne ni pomisluvav deka }e igram vo mjuzikl, nitu pak deka }e dobijam nagrada za toa”.

Xin Hekman be{e proglasen za najdobar akter vo kategorijata drama, za ulogata na tatko-despot vo filmot “Rojal Tenenbaums”. Sisi Spejsek ja dobi istata nagrada, no vo `enska kategorija za ostvarenoto vo filmot “Vo spalnata soba” - prikazna za odnosot me|u bra~nite drugarti po ubistvoto na nivniot sin.

Za najdobar re`iser godinava be{e proglasen Robert Altman, za filmot “Gosford Park”, satiri~na prikazna za ubistvo vo vi{ite sloevi na britanskoto op{testvo. Akterot Harison Ford, pak, dobi nagrada za `ivotno ostvaruvawe. Pritoa, toj ka`a:

“Takanare~enoto `ivotno ostvaruvawe za koe ve~erva dobivam nagrada se dol`i na sorabotkata so neverojatno talentirani lu|e, koi imaa verba vo mene, duri i koga ne treba{e, koi mi ovozmo`ija da sozream, koi bea tolku dare`livi kon mene, kako po~etnik {to ne znae{e ni{to za biznisot”.

Bosanskiot film, “Ni~ija zemja”, pobedi vo kategorijata najdobaro stransko ostvaruvawe. Dodeluvaweto na Zlatniot globus go ozna~uva po~etokot na sezonata na dodeluvawe nagradi vo Holivud. Vo organizacija na tamo{noto Zdru`enie na stranski novinari, Zlaten globus se smeta za predznak za toa koi se najserioznite kandidati za nagradata Oskar, ~ie dodeluvawe }e se oddr`i vo mart, godinava.

XS
SM
MD
LG