Линкови за пристапност

Xejms Perdju:  Ne mo`am da zamislam albanski pratenik da glasa protiv paketot reformi vo Sobranieto - 2001-11-09


Na pra{aweto kako ja procenuva politi~kata situacija vo Makedonija, ambasadorot Perdju ka`a deka “me|unarodnata zaednica celosno stoi zad ustavnite amandmani {to se dogovaraa vo Ohrid. Stoime zad Preambulata, onaka kako {to be{e modificirana neodamna vo pregovorite so koi rakovode{e Havier Solana. Smetame deka paketot {to vo momentov e pred Sobranieto e najdobriot paket za re{avawe na politi~kite pra{awa me|u Albancite i Makedoncite. Smetame deka e vo isklu~iv interes na albanskite ~lenovi na Sobranieto da glasaat za ovaa ramkovna spogodba, i Preambulata. Gi pottiknuvame sobraniskite pratenici - makedonskite pratenici i site albanski pratenici - celosno da gi poddr`at ustavnite amandmani {to }e se glasaat deneska i vo tekot na narednite den-dva, za da go stavime toa zad nas i da prodol`ime da vospostavuvame u{te pove}e demokratija i prosperitet vo Makedonija”.

Ambasadorot Perdju ka`a deka postoi zna~en napredok i vo pra{aweto za amnestija: “Rabotata (na toa pra{awe, n.z.) prodol`uva intenzivno i deneska, me|u Evropskata unija i makedonskite vlasti, a tie se vo diskusija i so Albancite. Jas ne veruvam deka pra{aweto e celosno zatvoreno, no rabotime naporno na toa, i se pravi napredok. Mislam deka }e usledi uspe{en zavr{etok. No, amnestijata navistina e odvoeno pra{awe. Pra{aweto pred nas deneska e glasawe vo polza na ustavnite amandmani, taka {to albanskata zaednica }e mo`e da ispolzuva od pregovorite {to se vodea letovo”.

Zamolen da dade poraka do onie pratenici-Albanci, koi najavuvaat deka ili }e go bojkotiraat glasaweto, ili }e glasaat protiv paketot ustavni reformi, ambsadorot Perdju ka`a: “Ne mo`am da zamislam albanski pratenik da glasa protiv ovoj paket. Ima golemi beneficii za albanskata zaednica od ovoj paket, isto kako {to ima beneficii za Makedoncite. No, toj gi re{ava pra{awata {to ve}e dolgo vreme postojat kaj albanskata zaednica. Mislam deka }e bide u`asna gre{ka, so ogled na celata dosega{na makotrpna rabota, Albancite da glasaat protiv toa. Toa, ednostavno, }e gi unazadi perspektivite za dolgotraen mir i stabilnost vo Makedonija”.

XS
SM
MD
LG