Линкови за пристапност

Javnata diplomatija na SAD - 2002-07-31


Soo~eni so {ireweto na nedoverbata sprema SAD i nivnata politika, osobeno vo islamskiot svet, amerikanskite kreatori na politikata se pod se pogolem pritisok da go podobrat prezentiraweto na amerikanskata vladina politika vo stranstvo.

Vo birokratskiot jazik, terminot za ova e javna diplomatija, {to prevedeno poednostavno, e isto {to i odnosi so javnosta. Me|utoa, kako i da se narekuva, nezavisnite eksperti velat deka amerikanskata vlada zabele`ala slabi rezultati vo ovoj pogled.

Vo ponedelnikot, nevladinata organizacija Sovet za odnosi so stranstvo, izdade izve{taj na nezavisna rabotna grupa {to ostro gi kritikuva amerikanskite javni diplomatski napori. Rakovoditelot na grupata, Piter Peterson veli deka duri i po septemvriskite teroristi~ki napadi, se posvetuva malo vnimanie ne javnite diplomatski napori.

"Vetuvaweto na amerikanskata javna diplomatija vo na{i o~i ne e realizirano, poradi nedostatok na `elba, otsustvo na strategija, deficit na obu~eni oficijalni lica, kulturni ograni~uvawa, strukturni slabosti, kako i nedostatok na resursi", smeta Peterson.

Rabotnata grupa, pokraj ostanati ne{ta, povikuva i na centralizacija na naporite na javnata diplomatija, kako i zgolemuvawe na finansiraweto od strana na Kongresot, za da se poddr`at tie napori.

Vo o~igleden odgovor na naplivot kritiki, pretsedatelot Bu{ re{i da go zasili oddelot pri Belata Ku}a poznat kako Kancelarija za globalna komunikacija. Portparolot Ari Flej{er ka`a deka Kancelarijata }e gi fokusira naporite porakite na amerikanskata vlada da doprat vo stranstvo.

"Pretsedatelot veruva deka podobrata koordinacija na me|unarodnata komunikacija }e pomogne Amerika da objasni {to pravi i zo{to go go pravi toa {irum svetot", izjavi Flej{er.

Glasot na Amerika e me|u mediumskite entiteti za koi zakonodavcite smetaat deka se del od javniot diplomatski napor. Zakonot od 1976-ta godina, garantira objektivnost i balans vo izvestuvaweto na Glasot na Amerika. Ovaa ku}a vo tekot na nekolku administracii, kako republikanski, taka i demokratski, se bore{e da go zadr`i svojot novinarski integritet.

^lenot na rabotnata grupa, Henri Grunvald, inaku porane{en urednik na spisanieto Tajm, gi otfrli stravuvawata deka noviot post-septemvriski entuzijazam za javnite diplomatski napori, }e dovede do erozija na novinarskiot kredibilitet na Glasot na Amerika.

"Ne mislam deka tuka treba da postoi vistinski konflikt. Mislam deka e sovr{eno legitimno vladata da saka nejzinata poraka da dopre vo stranstvo. Od druga strana, mislam deka Glasot na Amerika, kako i ostanatite mediumi , treba da ja stavat taa poraka vo kontekst, da ja objasnat, no isto taka da ja objasnat i kritikata {to ja dobivame odnadvor i od drugi mesta okolu amerikanskata politika. Mislam deka vi se potrebni obete raboti, direkten napis ili direktno, objektivno izvestuvawe, kako i vladinata poraka, se dodeka se staveni vo kontekst", veli Grunvald.

Minatata nedela, po inicijativa na republikanskiot kongresmen Henri Hajd, vo Pretstavni~kiot dom mina predlog-zakonot za podobruvawe na amerikanskite javni diplomatski napori i o`ivuvawe na me|unarodnite napori za izvestuvawe. Za ovoj predlog-zakon doprva treba da rasprava i amerikanskiot Senat.

XS
SM
MD
LG