Линкови за пристапност

^lenot na pretsedatelstvoto na SDSM, Ilinka MItreva vo poseta na SAD - 2002-07-19


"Ova bea uspe{ni sredbi so zna~ajni poraki po koi ostanuva ~uvstvoto oti Amerika ima interes i za Makedonija i za Balkanot i deka taa i natamu }e pretstavuva zna~aen faktor vo na{ite krai{ta", e ocenkata na g-|a Mitreva po serijata sredbi vo Va{ington. Za politi~kata i bezbednosnata sostojba vo Makedonija, za sostojbata vo regionot i evropskite i evroatlantskite integracii, g-|a Mitreva razgovarala so Greg [ulti, direktor za Jugoisto~na Evropa vo Sovetot za nacionalna bezbednost vo Belata ku}a, so Xenet Bogs zamenik-pomo{nikot na amerikanskiot dr`ven sekretar, so porane{niot dr`aven sekretar Medlin Olbrajt, so kongresmenite Greg Sauder i Eliot Engel, so Filip Riker, zamenik -portpartol na Stejt Departmentot i so pretstavnici na Institutot za mir na SAD i Centarot za strategiski i me|unarodni studii.

Nejzinite sogovornici, veli taa, najmnogu se interesirale za pretstojnite parlamentarni izbori.

"Parlamentarnite izbori gi pretstaviv kako eden demokratski test za ona {to ponatamu }e se slu~uva vo Makedonija, za demokratijata i stabilnosta vo Makedonija, izrazuvaj}i o~ekuvawe deka tie }e bidat dobro organzirani, fer i demokratski, deka na niv }e dojde do izraz navistina voljata na glasa~ite vo Makedonija", izjavi g-|a Mitreva.

Nivnite o~ekuvawa, spored nea, se dvi`at vo istata nasoka deka, "mirnite, fer i demokratski izbori se potreba za Makedonija i tie prakti~no ja legitimiraat kako zemja, koja so pravo }e se dvi`i kon evropskite i evroatlantskite integracii". A porakata, potencira g-|a Mitreva, e deka na amerikanska poddr{ka mo`e da smeta "onaa vlada {to }e dojde po izborite, koja vo svojata agenda }e go ima stimuliraweto na demokratskiot razvoj na Republika Makedonija, funkcioniraweto na instituciite na sistemot, pravnata dr`ava, ekonomskite reformi, evropskite integracii, regionalnata sorabotka".

Glavna to~ka vo agendata na novata vlada koja na sredbite ja pretstavila g-|a Mitreva, bi bila kako {to veli "zajaknuvaweto na mehanizmite za celosno sproveduvawe na zakonite i re{itelna borba protiv korpucijata i organiziraniot kriminal, kako preduslov za celosno stabilizirawe na sostojbite vo Makedonija".

Posetata na Va{ington, od aspekt na aktivnostite na SDSM doa|a po sli~ni poseti na pove}e svetski metropoli - Berlin, London, Brisel, Viena, Moskva i Peking.

XS
SM
MD
LG