Линкови за пристапност

Predlo`enata rezolucija za nezavisnost na Kosovo - so dolg pat do razgleduvawe - 2002-07-16


Sudbinata na predlogot na dvajca amerikanski kongresmeni za donesuvawe rezolucija za poddr{ka na nezavisnosta na Kosovo e neizvesna. Pri~inata e vo kontroverznosta na ovoj predlog, smetaat vo Kongresot.

Kongresmenite Benxamin Gilman i Tom Lantos do Komisijata za Me|unarodni odnosi na Pretstavni~kiot dom vo amerikanskiot Kongres podnele predlog za donesuvawe rezolucija so koja bi se deklarirala poddr{ka za nezavisnosta na Kosovo.

Predlogot na dvajcata kongresmeni od Republikanskata partija e so datum od 27 juni, no na Kapitol hil velat deka se u{te ne e zaka`ano soslu{uvawe ili razgleduvawe na ovoj predlog.

Portparolot na kongresnata komisija za me|unarodni odnosi, za Glasot na Amerika izjavi deka pri~inata zo{to ne e zaka`ano soslu{uvawe za predlogot za donesuvawe na vakva Rezolucija, e vo negovata kontroverznost. Ovoj predlog e kontroverzen zaradi regionot vo koj se nao|a Kosovo, veli toj.

Spored nego, mo`no e pretsedava~ot na ovaa Komisija i voop{to da ne zaka`e sostanok na Komisijata.

Inaku, spored predlogot na kongresmenite Gilman i Lantos se bara Kongresot da izrazi mislewe vo vrska so idniot status na Kosovo, {to zna~i deka ne se raboti za zakon, a so toa ne bi stignal do potpis od pretsedatelot Bu{.

Inaku, kongesmenite Benxamin Gilman od dr`avata Wujork i Tom Lantos od Kalifornija iniciraat Pretstavni~kiot dom da soop{ti deka ja priznava nezavisnosta na Kosovo spored pravoto na samoopredeluvawe. Ti se povikuvaat na dokumenti od porane{na Jugoslavija vo koi se voveduva avtonomija na ovaa pokraina, no i referendumot na Kosovo sproveden vo 1991 godina. Tie predlagaat Pretstavni~kiot dom javno da ja poddr`i nezavisnosta na Kosovo i vospostavuvaweto na Kosovo kako suverena i demokratska dr`ava vo koja se po~ituvaat ~ovekovite prava, kako i pravata na verskite i malcinskite zaednici. Kako pri~ini tie naveduvaat deka, citirame, toa e edinstveniot na~in za traen mir i stabilnost na Balkanot. Isto taka, tvrdat deka odlo`uvaweto na rezolucija za kone~niot status na Kosovo pretstavuva opasnost za ekonomski i politi~ki opstanok na Kosovo i za idninata na Jugoisto~na Evropa.

XS
SM
MD
LG