Линкови за пристапност

Bu{: Amerikanskata ekonomija e vo porast - 2002-07-15


Pretsedatelot ka`a deka vo 90-te, Soedinetite Amerikanski Dr`avi bile vo ekonomsko pijanstvo. Sega, veli toj, dr`avata ja pla}a cenata na toa.

"Amerika mora da se oslobodi od mamurlakot {to go imame kako rezultat na pijanstvoto, ekonomskoto pijanstvo, niz koe tuku{to minavme. @iveevme vo zemja kade {to ima{e beskraen profit. Nema{e zastoj za berzite i korporaciskite profiti. Sega gi ~uvstvuvame posledicite na toa", ka`a toj.

Vo govorot na Univerzitetot na Alabama vo Birmingem, pretsedatelot poso~i na novite statisti~ki podatoci koi poka`uvaat deka ekonomijata e vo porast. Toj re~e deka inflacijata e pod kontrola, kamatnite stapki se niski, a produktivnosta se zgolemuva.

"Ovaa ekonomija ima temeli za raste`, taka {to lu|eto koi sakaat da najdat rabota, mo`at da najdat, so {to i kapitalistite vo Amerika mo`at da prosperiraat", re~e pretsedatelot Bu{.

Toj veli deka problemot e vo nedostatok na javna doverba vo oblasta na biznisot kako rezultat na serijata smetkovodstveni skandali vo korporaciite. Toj pobara poddr{ka za merkite {to gi objavi minatata nedela za spre~uvawe na zlostorstvata, i u{te edna{ pobara od biznismenite da prezemat pogolema odgovornost za nivnite postapki.

"Jas o~ekuvam, i vie o~ekuvate, a i na{ata dr`ava o~ekuva, najvisoki moralni standardi vo korporativna Amerika", dodade toj.

Brokerite na berzata vo Wujork izgleda deka obra}aat malku vnimanie na zborovite na pretsedatelot. Vo eden moment dodeka toj govore{e za ekonomskiot rast, pazarot na akcii padna za 250 poeni od po~etokot na trguvaweto. Portparolot na Belata ku}a, Ari Flej{er, go namaluva{e zna~eweto na padot na berzata, sugeriraj}i deka toa e del od normalen ciklus. Toj na novinarite im ka`a deka javnosta i porano videla varirawe na berzata, a deka pretsedatelot e fokusiran na dolgoro~en ekonomski raste`.

XS
SM
MD
LG