Линкови за пристапност

Neizvesna idninata na u{te eden multi-nacionalen konglomerat - 2002-07-08


Vestite zvu~ea stra{no poznato. U{te eden korporaciski xin potro{il premnogu, bil mnogu ambiciozen, a spored nekoi izve{tai, mo`ebi neuspe{no se obidel da gi prepravi smetkovodstvenite knigi.

Vo posledniot finansiski skandal ne se vklu~eni amerikanski kompanii kako Enron ili Vorldkom, tuku Vivendi Universal, me|unarodna grupa osnovana i so sedi{te vo Francija i rakovodena od francuski direktor. Pred edna godina, Vivendi se smeta{e za uspe{na prikazna, otkako nejziniot pretsedatel, @an-Mari Mesie, ja pro{iri porane{nata francuska vodovodna kompanija vo me|unarodna mediumska i telekomunikaciska grupa. Deneska, Vivendi gi opfa}a i severno-amerikanskite Universal Studija, a ima interes i vo kompanijata za mobilna telefonija Cegetel i kako i vo firmata Vivendi `ivotna okolina.

No Vivendi sega e natovaren so dolg od nekolku milijardi dolari, i so naglo opa|awe na cenata na svoite akcii. A minatiot vtornik, gospodinot Mesie soop{ti deka podnesuva ostavka.

Rakovoditelot na Katedrata za biznis na Amerikanskiot Univerzitet vo Pariz, Ali Fatemi, veli deka ona {to se slu~i na Vivendi, mo`e da i se slu~i na sekoja golema, premnogu ambiciozna kompanija.

"Kompanija kako Vivendi e dobar primer za toa deka ve}e ne mo`eme da zboruvame za SAD, Francija, Evropa. Stanuva zbor za globalizirana ekonomija. Vivendi e isto tolku amerikanska kompanija po kupuvaweto na Studijata na Univerzal, kolku i francuska", veli gospodinot Fatemi.

Pristigaat novi lo{i vesti: Francuskiot sindikat, Fors Uvrir, mo`no e da pobara pravna akcija protiv Vivendi. Vo intervju za francuskoto radio, portparolot na Sindikatot, Mark Blondel ostro go kritikuva{e gospodinot Mesie.

Gospodinot Blondel veli deka gospodinot Mesie ja zloupotrebil doverbata na rabotnicite i la`no pretstavuval deka kompanijata e vo dobra sostojba. Toj osobeno e lut zaradi toa {to gospodinot Mesie pregovara za otpu{tawe na rabotnicite - paket vreden pove}e milioni dolari.

Noviot pretsedatel na Vivendi, koj be{e izbran minatata nedela od bordot na grupata sostaven od Amerikanci i Francuzi, e 63-godi{niot francuski biznismen, @an-Rene Furto.

Gospodinot Furto vo intervjuto za francuskoto Radio 1, ka`a deka Vivendi se soo~uva so kratkotrajna kriza so pari. Gospodinot Furto veti deka do septemvri }e dostavi finansiski plan za firmata.

No, zagri`enosta ostanuva. Analiti~arite predviduvaat deka bordot na Vivendi }e odlu~i da prodade del od svoite kompanii za da go plati dolgot. Analiti~arite kako Fatemi predupreduvaat za posledicite od vakvite finansiski skandali.

"Sega se nao|ame vo mnogu ~uvstvitelna faza na svetskata ekonomija. Zatoa {to, ako imame u{te slu~ai kako onoj so Enron, a sega i so Vivendi, ako se izgubi doverbata vo berzata, toga{ lu|eto }e po~nat pomalku da tro{at", istakna gospodinot Fatemi.

Toj veli deka opa|aweto na potro{uva~kata mo`e da go zabavi ekonomskiot razvoj, pa duri i da predizvika globalna recesija. Problemite na Vivendi, zaedno so skandalite na Enron i Vorldkom, pottiknaa novi povici za pootvoreno i strogo smetkovodstvo, ne samo vo SAD, tuku i vo Francija i drugite evropski dr`avi.

XS
SM
MD
LG