Линкови за пристапност

Pretsedatelot Bu{  za  Sudot na ON - 2002-07-02


Pretsedatelot Bu{ veli deka saka da stavi kraj na zastojot vo vrska so noviot Me|unaroden krivi~en sud, no deka nema da se povle~e vo sporot {to se zakanuva da stavi kraj na amerikanskoto mirovni~ko u~estvo vo Bosna.

Pretsedatelot Bu{ smeta deka sudot pretstavuva zakana po amerikanskiot suverenitet zatoa {to na amerikanskite mirovnici bi mo`elo da im se sudi spored zakoni {to se nadvor od amerikanska kontrola.

"Dodeka Soedinetite Amerikanski Dr`avi rabotat na vospostavuvawe mir {irum svetot, na{ite diplomati i vojnici bi mo`elo da bidat odvle~kani pred sud, i toa za mene pretstavuva golem problem. ]e se obideme da go nadmineme }orsokakot vo ON, no nema da se priklu~ime na Me|unarodniot krivi~en sud", veli pretsedatelot Bu{.

Portparolot na Belata Ku}a, Ari Flej{er ka`a deka za{titata na amerikanskite mirovnici e vitalno pra{awe od princip, so ogled na rizikot vo rabotata na koj se izlo`eni amerikanskite mirovnici.

XS
SM
MD
LG