Линкови за пристапност

Spored glavniot administrator na ON vo Kosovo, namaluvaweto na me|unarodnata poddr{ka se zakanuva da go naru{i napredokot vo pokrainata. - 2002-06-27


Za vreme na sostanokot vo @eneva kade deneska se razgleduva sostojbata na Balkanot, gospodinot [tajner istakna deka ekonomskata situacija vo Kosovo i natamu e lo{a, so momentalna stapka na nevrabotenost od 60 procenti. Pretstavnikot na ON sepak potencira{e deka vo nekolku klu~ni oblasti, ima napredok.

Toj ka`a deka konstitutivnata ramka e postavena i deka golem broj institucii, kako {to se policijata i sudstvoto dobro funkcioniraat. Vo izminatite tri godini od zavr{uvaweto na vojnata na Kosovo, toj uka`uva deka atmosferata vo pokrainata bele`i napredok i oti sega e vistinskoto vreme Srbite koi porano `iveele vo pokrainata so dominantno muslimansko naselenie da se vratat nazad. No, ka`a toj, nivnoto vra}awe treba da bide trajno: tie treba, spored negovite zborovi, da prodol`at da `iveat tamu.

"So cel da im ovozmo`ime na lu|eto da se vratat i da ostanat tamu, potrebno e da se ispolnat uslovite, a toa zna~i deka treba, se razbira, da se vospostavi neophodna bezbednost. Isto taka, treba da se obezbedi voda, elektri~na energija i zdravstvena za{tita. Potrebno e da im ovozmo`i{ da u~estuvaat vo politikata, kako i da im se obezbedat rabotni mesta. Site ovie raboti ~inat. Toa ne mo`e da se postigne bez finansiska poddr{ka", veli gospodinot [tajner.

Toj uka`a deka dosega preku 4.000 etni~ki Srbi se vratile na Kosovo i deka toa ne e mnogu golema brojka, bidej}i okolu 250.000 Srbi koi prethodno `iveele vo pokrainata se u{te se nadvor. Gospodinot [tajner e uveren oti golem broj od niv bi se vratile doma, dokolku im se osigura bezbednost i rabotni mesta. Za `al, kako {to ka`a smaiot, me|unarodnata poddr{ka za vra}awe i za razvoj na Kosovo, drasti~no opadna. Na primer, veli toj, Evropskata unija ovaa godina za Kosovo donirala 170 milioni evra, no sredstvata {to EU }e gi dade slednata godina }e bidat pomali od 50 milioni evra.

Gospodinot [tajner potencira deka za da ima mo`nost za uspeh na Kosovo, sega se potrebni sredstva.

"Ne velam deka vo slednite 10 godini nie treba na ist na~in da bideme anga`irani. Mislam deka imame se pomalku vreme, poradi drugi prioriteti. No se u{te e potrebno rabotata da se zavr{i, oti na krajot, dokolku ne{to ostane nezavr{eno, potoa }e bide poskapo", istakna toj.

Pretstavnikot na ON veli deka }e bide ludost me|unarodnata zaednica da se povle~e od Kosovo vo vreme, koga kone~no ima realna {ansa za uspeh.

XS
SM
MD
LG