Линкови за пристапност

Spored evropskite lideri, edinstveno Palestincite mo`at da go izberat svoeto legitimno rakovodstvo - 2002-06-25


Evropskite politi~ari velat deka ostanuva na Palestincite da si go izberat svoeto rakovodtsvo. Britanskiot premier Toni Bler se soglasuva so gospodinot Bu{ deka Jaser Arafat go izneveril palestinskiot narod. No, i pokraj toa, nitu gospodinot Bler, nitu nekoj drug evropski pretstavnik ne e podgotven da pobara otstranuvawe na gospodinot Arafat.

[vedskiot minister za nadvore{ni raboti, Ana Lind ka`a deka izjavata na gospodinot Bu{ za toa oti palestinskiot lider treba da si zamine e neprifatliva i politi~ki nerazumna.

[efot za nadvore{na poltitika na Evropskata Unija, Havier Solana ne spomenuvaj}i go palestinskiot lider, izjavi deka EU ja spodeluva vizijata so Va{ington za mirno koegzistirawe na Izrael i Palestina. Toj pobara vo bliska idnina da se odr`i me|unarodna mirovna konferencija.

Francuskiot minister za nadvore{ni raboti, Dominik Golozo de Vilepin izjavi deka e jasno oti Palestincite mora da sprovedat reformi vo administracijata, dodavaj}i deka niven }e bide izborot za toa koj }e gi vodi.

Germanskiot minister za nadvore{ni raboti Jo{ka Fi{er ka`a deka negovata zemja ja pozdravuva amerikanskata volja da priznae palestinska dr`ava dokolku se napravat zna~itelni reformi. Toj mu oddade priznanie na pretsedatelot Bu{ za negovata opredelba za mir. Kako i ostanatite, g-dinot Fi{er re~e deka edinstveno Palestincite mo`at da go izberat svoeto legitimno rakovodstvo.

XS
SM
MD
LG