Линкови за пристапност

Prodol`uva raspitot vo Kongresot zad zatvoreni vrati - 2002-06-05


Po v~era{nata diskusija za toa kako }e ja sprovedat istragata, i za toa kakvi vidovi pra{awa }e postapuvaat, zakonodavcite deneska se o~ekuva da obrnat vnimanie na po~ustvitelni temi.

Na zaedni~kiot sostanok, ~lenovite na razuznava~kite komisii na Pretstavni~kiot dom i na Senatot }e razgleduvaat dokazi za toa deka Federalnoto istra`no biro i Centralnata razuzznava~ka agencija napati nesoodvetno postapile so razuznava~kite informacii i me|usebno ne gi spodeluvale podatocite.

Senatorot Barbara Mikulski, demokrat od federalnata dr`ava Merilend e ~len na zdru`enata komisija:

“Treba da bideme agresivni i precizni vo ova barawe, postavuvaj}i vistinski pra{awa, kako na primer, koj znael {to. Dokolku tie ne go znaat toa, }e gi pra{ame zo{to. Potoa, {to napravile so informacijata {to ja imale i kako mo`eme da gi spre~ime, otkrieme i popre~ile idni napadi vrz SAD”, veli gospo|a Mikulski.

Zdru`enata komisija rabotata ja zapo~na zad zatvoreni vrati, a kon krajot na mesecov se o~ekuva da odr`i i javen raspit. Direktorot na Ef-Bi-Aj, Robert Miler, kako i direktorot na CIA, Xorx Tenet treba da svedo~at vo tekot na narednite nedeli.

Republikanskiot kongresmen Porter Gos dade izjava za negovite o~ekuvawa od raspitot:

"]e bide zasnovano na fakti, na svedoci i na proverka. Nema da se poveduvame od pritisoci odnavor".

Senatskata komisija za pravosudstvo, pak, utre }e ima javen raspit za na~inot na koj Ef-Bi-Aj postapil vo vrska so informaciite za navodnite teroristi povrzani so septemvriskite napadi.

Na ovoj raspit }e se pojavi i agentot na Federalnoto istra`no biro, Kolin Roli, koja tvrdi deka sedi{teto na biroto vo Va{ington pogre{no ja vodelo istragata za Zakarias Mousaui - liceto so francusko poteklo osomni~en deka trebalo da bide 20-ot grabnuva~. Toj se nao|a vo federalen pritvor od avgust minatata godina.

XS
SM
MD
LG