Линкови за пристапност

Spored Wusvik, CIA nekolku meseci pred teroristi~kite napadi na 11-ti septemvri, sledela dvajca od grabnuva~ite na avioni. - 2002-06-03


Wusvik pi{uva deka CIA znaela oti dvete lica se povrzani so Osama bin Laden i gi sledela za vreme na nivniot prestoj vo SAD. Vo izdanieto {to e vo proda`ba od deneska, Wusvik objavuva detali za na~inot na koj CIA doznala za ovie dve lica, po~nuvaj}i od 2000-ta godina, i za sledeweto na nivnite aktivnosti.

Vo sino}e{noto intervju za TV mre`ata Foks, amerikanskiot glaven pravobranitel Xon E{kroft re~e deka tuku{to go videl napisot i deka ne go pro~ital. Sepak, toj ka`a deka e potrebna podobra koordinacija me|u amerikanskite agencii zadol`eni za bezbednosta.

"Nie sme vo vojna. Treba da ja iskoristime sekoja mo`nost za za{tita od dopolnitelni napadi. Toa e na{ata strategija. Toa e na{a dol`nost i zatoa e potrebno da gi koordinirame aktivnostite me|u na{ite agencii", istakna gospodinot E{kroft.

Nedostatokot na koordinacija pred 11 septemvri e edno od pra{awata {to }e bide predmet na istraga vo slednite denovi od strana na kongresnite komiteti za razuznavawe. Rabotnite grupi na Pretstavni~kiot dom i na Senatot utre }e odr`at raspit zad zatvoreni vrati.

XS
SM
MD
LG