Линкови за пристапност

Ve~erva se otvara Kanskiot filmski festival so specijalen nastap na Vudi Alen - 2002-05-15


Pedeset i pettiot po red Kanski filmski festival vetuva spektakularni 12 dena na filmski premieri, zabavi, parada na yvezdi i biznis pregovori na filmskite magnati.

Kako i sekoja godina ovoj nastan vo ju`niot del na Francija se o~ekuva da privle~e impresivna lista na akteri, re`iseri i drugi poznati li~nosti.

Novo godinava e koj NEMA da prisustvuva. Zdru`enieto Amerikanski evrejski kongres pobara od holivudskata filmska industrija da go bojkotira Kanskiot filmski festival, poradi nekolkute neodamne{ni napadi vo Francija vrz evrejski u~ili{ta, sinagogi i drugi institucii.

Vinata za golem broj od napadite policijata ja prefrli na razlutenata francuska mladina, golem broj od niv muslimani - simpatizeri na palestinskata kauza. No, Amerikanskiot evrejski kongres gi sporedi incidentite so onie za vreme na pro-nacisti~kata vlada na Francija za vreme na Vtorata svetska vojna.

Povikot za bojkot predizvika silni kritiki - ne samo od strana na francuskata Vlada, tuku i od poznatiot amerikanski akter i re`iser Vudi Alen, koj ve~erva go otvora Kanskiot festival. Vo intervju za francuskoto radio, gospodinot Alen, koj e Evrein, re~e deka Nacistite edna{ isto taka povikale na bojkot, no protiv Evreite.

"Mislam deka sekoj bojkot e pogre{en, bidej}i smetam deka bojkotot e tokmu ona {to Germancite go pravele protiv Evreite", ka`a gospodinot Alen.

Zboruvaj}i za tolerancijata vo Francija, toj im oddade priznanie na francuskite glasa~i {to na pretsedatelskite izbori na po~etokot na mesecot, ne se opredelile za ultra-desni~arskiot kandidat @an Mar Le Pen.

Vode~kite akteri-francuski Evrei go otfrlija bojkotot, ocenuvaj}i ja sporedbata na Evrejskiot Kongres so nacisti~kata era kako neprijatelska. Francuskiot evrejski Sovet go nare~e bojkotot "neproduktiven". Vo komentar za francuskite mediumi, direktorot na Kanskiot festival predvide deka nasproti apelot na Amerikanskiot evrejski kongres, najgolemiot broj amerikanski akteri po tradicija }e u~estvuvaat na festivalot.

XS
SM
MD
LG