Линкови за пристапност

Makedonskiot pretsedatel Boris Trajkovski se obrati na specijalnata sesija na ON - 2002-05-09


"Konvencijata za pravata na decata vo Makedonija se primenuva ve}e 10 godini", re~e pretsedatelot Trajkovski i dodade deka so toa e doka`ana zalo`bata i politi~kata voqa za nejzino sproveduvawe.

"Gorkoto iskustvo vo regionot na Jugoisto~na Evropa vo izminatata decenija, vklu~uvaj}i gi i neodamne{nite nastani vo mojata zemja, se u{te se eden dokaz za imperativot na celosna implementacija na Konvencijata za pravata na decata i nejzinite dva protokola", veli toj.

Pretsedatelot Trajkovski za vreme na svoeto obra}awe ka`a deka makedonskata Vlada ja obnovuva legislativata na ovaa problematika i deka vo toj kontekst e podgotven nacionalen akcionen plan. Toj isto taka istakna deka Makedonija e potpisnik na Protokolot za trgovija so deca, za detska prostitucija i detska pornografija.

Makedonskiot pretsedatel pred ~lenkite na Svetskata organizacija ka`a deka vo tek e potpi{uvaweto na tretiot Generalen operativen plan za periodot od 2002-ra do 2004-ta godina. Toj gi iznese i aktivnostite koi se opfateni so ovoj plan, za za{tita na site 650 iljadi deca vo Makedonija pod 18-godi{na vozrast.

"Poseben akcent e staven na aktivnostite povrzani so namaluvaweto na stapkite na smrtnost kaj novoroden~iwata, i na podobro predu~ili{no obrazovanie, na za{tita na socijalnite, intelektualnite, psiholo{kite, emocionalnite i fizi~kite aspekti na razvojot na decata, osobeno na decata vo ruralnite i etni~kite zaednici", istakna makedonskiot pretsedatel.

Na krajot, pretsdatelot Trajkovski ja izrazi negovata poddr{ka za Deklaracijata i Planot za astivnosti {to se o~ekuva da bidat usvoeni na ovaa specijalna sesija na Generalnoto Sobarnie na ON posvetena na pravata na decata.

XS
SM
MD
LG