Линкови за пристапност

Blizok sorabotnik na porane{niot jugoslovenski pretsedatel Slobodan Milo{evi} vo vreme na kosovskata kriza vo 1999-ta godina, se predade na Ha{kiot tribunal - 2002-05-02


Gospodinot Nikola [ainovi}, inaku porane{en zamenik premier na Jugoslavija, e vtoriot pripadnik od najtesniot krug sorabotnici na Milo{evi} koj se predade na sudot.

Porane{niot na~alnik na General{tabot na Jugoslovenskata armija, Dragoqub Ojdani} se predade na sudot minatata nedela. Toj se izjasni deka ne e vinoven za voeni zlostorstva vo vrska so kampawata na Belgrad protiv kosovskite Albanci.

Drug sorabotnik na gospodinot Milo{evi} koj be{e obvinet za voeni zlostorstva, porane{niot srpski minister za vnatre{ni raboti Vlajko Stoiqkoi}, minatiot mesec izvr{i samoubistvo.

Srpskiot pretsedatel Milan Milutinovi} isto taka e obvinet, no ne se o~ekuva toj da se predade ili da bide uapsen do zavr{uvaweto na negoviot mandat.

Ovie lica se me|u 23-cata osomni~eni za voeni zlostorstva na koi jugoslovenskata Vlada im dade ultimatum ili da se predadat, ili da bidat uapseni. Se o~ekuva najgolemiot del od niv da go storat prvoto.

Oficijalen Belgrad zazede pocvrst stav kon Srbite osomni~eni od Ha{kiot sud otkako sobranieto usvoi zakon {to gi ovlastuva vlastite da sorabotuvaat so ovoj me|unaroden tribunal.

Promenata vo politikata vo odnos na osomni~enite voeni zlostornici e vo ramki na jugolovenskiot obid da gi ubedi SAD da ja odmrznat pomo{ta neophodna na Belgrad za obnova na ekonomijata pogodena od vojnata.

Na patot za Holandija na gospodinot [ainovi} mu se pridru`i i Mom~ilo Gruban, koj bil vo upravata na kampot Omarska, kade vo tekot na vojnata vo Bosna bilo dr`eno nesrpsko naselenie. Toj se tereti za ubistvo i ma~ewe.

Po pristignuvaweto vo Hag, obajcata bea odvedeni vo centarot za pritvor na ON, kade {to prethodno bea zadr`ani i gospodinot Milo{evi} i ostanatite osomni~eni za voeni zlostorstva. Advokatot na gospodinot [ainovi} najavi deka negoviot klient }e se izjasni deka ne e vinoven po obvinenijata.

XS
SM
MD
LG