Линкови за пристапност

Porane{niot prv ~ovek na jugoslovenskata armija se predade na Tribunalot za voeni zlostorstva vo Hag - 2002-04-25


Penzioniraniot general na Jugoslovenskata armija, Dragoqub Ojdani} ka`a deka se ~uvstvuval kako heroj ka~uvaj}i se deneska vo avionot na relacija Belgrad - Hag. Toj re~e deka }e ja doka`e svojata nevinost i oti obvinuvawata protiv nego se neosnovani.

Obvinitelite na Tribunalot velat deka generalot Ojdani}-kako prv ~ovek na Jugoslovenskata armija, e odgovoren za deportacijata na 800.000 etni~ki Albanci od Kosovo vo 1999-ta godina i za ubistvo na 900 lica. Toj se goni po pet osnovi za storeni voeni zlostorstva i za zlostorstva protiv ~ove{tvoto, vklu~uvaj}i deportacija, ubistva i maltretirawe.

Generalot Ojdani} e eden od {estminata po koi se izdadeni poternici i izjavi deka poprvo bi se predal na Tribunalot otkolku da bide uapsen.

Portparolot na Tribunalot, Xim Lendejl go pozdravi pristignuvaweto na generalot vo Hag, dodavaj}i deka toa sepak e samo prviot ~ekor.

“Se nadevam deka negovoto pristignuvawe }e go ozna~i po~etokot na procesot na ispolnuvawe na site obvrski od strana na Sojuzna Republika Jugoslavija vo kontekst na me|unarodnoto pravo i }e doka`e deka nitu edno lice protiv koe e pokrenata postapka vo Tribunalot nema da ostane na nejzina teritorija”, veli gospodinot Lendejl.

Jugoslovenskite vlasti v~era vo sudot vo Belgrad pokrenaa 18 obvinenija protiv ostanatite osomni~eni, koi odbivaat da sorabotuvaat. Tuka se vklu~eni porane{niot lider na Bosanskite Srbi, Radovan Karaxi} i voeniot komandant, generalot Ratko Mladi}. Sudot vo Belgrad sega mora da izdade poternici i naredba do policijata za apsewe na osomni~enite, iako srpskite vlasti velat deka zasega i Karaxi} i Mladi} ne se vo krugot na nivnata nadle`nost.

Ovoj poteg na jugoslovenskite vlasti e reakcija na zgolemeniot pritisok od strana na SAD, koi pomo{ta vo milioni dolari ja uslovuvaat so sorabotkata na jugoslovenskata Vlada so Tribunalot za voeni zlostorstva. Amerikanski oficijalni pretstavnici izjavija deka pred da bide dodelena pomo{ta, tie bi sakale prvo da gi vidat osomni~enite vo Hag.

Branitelot na generalot Ojdani} veli deka toj fizi~ki i psihi~ki e podgotven da se vklu~i vo pretstojnata bitka. Toj verojatno }e se pojavi pred sudiite vo petok, za da odgovori na obvinenijata, vo istata sudnica kade {to te~e sudeweto protiv porane{eniot jugoslovenski pretsedatel, Slobodan Milo{evi}.

Generalot Ojdani} izjavi deka nema da svedo~i protiv gpspodinot Milo{evi}, bidej}i nema {to da ka`e.

XS
SM
MD
LG