Линкови за пристапност

Najvisokiot po rang pripadnik na Al-Kaida se nao|a pod amerikanska nadle`nost - 2002-04-02


Portparolot Ari Flej{er, go nare~e Abu Zubajda klu~en regruter i operativen planer, ~ovek od potesniot krug okolu Osama bin Laden. Toj bil faten minatiot ~etvrtok pri racijata vo mestoto Faisalabad, vo blizina na gradot Lahore. Gospodinot Flej{er re~e deka Abu Zubajda bil zastrelan nekolkupati dodeka se obiduval da izbega i deka sega se nao|a na lekuvawe. Portparolot ne otkri kade se nao|a gospodinot Zubajda vo momentov, no ka`a deka e vo tek negovo ispra{uvawe.

Vi{i amerikanski vladini pretstavnici denovive izrazija zagri`enost deka al-Kaida mo`ebi se obiduva da se pregrupira. Portparolot na Belata ku}a ka`a deka zarobuvaweto na Abu Zubajda u{te pove}e }e i ote`ni na teroristi~kata grupa da se obnovi. Al-Kaida ima mnogu pipci, a sega eden od niv e otse~en, ka`a portparolot Flej{er.

Toj ova go izjavi pred novinarite, vo nevoobi~aena atmosfera za brifing, vo koja nema{e kameri i mikrofoni. Portparolot pro~ita kuso soop{tenie i dade samo u{te nekolku detali. Toj ka`a deka so racijata rakovodele pakistanskite vlasti i podvle~e deka Belata ku}a e zadovolna {to pakistanskata Vlada na vakov na~in ja ispolnuva svojata javno iska`ana zalo`ba za borba protiv terorizmot.

Gospodinot Zubajda e Palestinec koj igra{e edna od glavnite ulogi vo rakovodeweto so Al-Kaida. Toj e najvisokiot po rang pripadnik na ovaa teroristi~ka mre`a koj e faten po po~etokot na voenata operacija pod amerikansko rakovodstvo vo Avganistan.

XS
SM
MD
LG