Линкови за пристапност

“Uspeavme u{te edna{ me|unarodno da ja rekonfirmirame na{ata granica”, izjavi makedonskiot minister za nadvore{ni raboti - 2002-02-25


Dobivme celosna poddr{ka na site zemji -~lenki na Sovetot za bezbednost, pred se od pette postojani ~lenki, istakna ministerot ^a{ule, dodavaj}i deka taa se odnesuva na celovitosta na Makedonija, na nejziniot teritorijalen integritet i suverenitet. "Seto toa e izrazeno niz u{te edna{ povtorenata poddr{ka na Spogodbata za protegawe i opis na dr`avnata granica me|u Makedonija i SR Jugoslavija", re~e g-dinot ^a{ule.

“Nie kon toa dodadovme deka Spogodbata vsu{nost e prodol`enie, e komplementarna, nadopolnuva~ka na Rezolucijata 1244 koja predviduva nemenlivost na statusot na Kosovo, koja ja garantira suvcerenosta na Jugoslavija, nejziniot teritorijalen integritet i koja predviduva na Kosovo da se vospostavi eden oblik na organzirano i otvoreno op{testvo so funkcionalna vlast vo nego. Nie insistiravme deka Spogodbata e eden od krupnite mehanizmi vo toj pravec i site zemji ~lenki od Sovetot za bezbednost toa taka go prifatija i go poddr`aa”, smeta makedonskiot minister za nadvore{ni raboti.

Ministerot ^a{ule veli deka na sednicata na Sovetot za bezbednost gi informiral zemjite-~lenki deka vo momentov se raboti na primenata na Spogodbata, odnosno, kako {to ka`a samiot, na obele`uvawe na dr`avnata granica, {to }e se sproveduva od strana na makedonskite vlasti od na{ata strana na granicata i od vlastite na SR Jugoslavija, ON, i pretstavnicite na lokalnoto naselenie od drugata strana na dr`avnata granica.

Na pra{aweto dali od Obedinetite nacii imaat objasnuvawe zo{to od pretstavnici na UNMIK i KFOR se slu{naa izjavi na osporuvawe na makedonsko-jugoslovenskata granica, ministerot ^a{ule odgovori deka za takvo ne{to ne se ni o~ekuvalo da stane zbor, poradi prirodata na sostanokot. Kako {to objasni g-dinot ^a{ule pomo{nikot- generalen sekretar za mirovni operacii gi izlo`il tekovnite raboti na Kosovo, po {to toj gi iznel, citirame, "principielnite zabele{ki na celiot incident so granicata".

“Dokumentot kako politi~ka volja e nesporen i kako dokument e deponiran vo ON, taka {to toa nema{e vlijanie na raspravata, nitu nekoj sedna so nego da se rasprava. Su{testveno be{e toa {to se prepozna voljata na dve dr`avi, koja ja po~ituvaat ON i taa volja otsega natamu e zada~a na slu`bite na ON”, veli gospodinot ^a{ule.

Spored nego,"Topografski karti se deponiraat pri zapo~nuvaweto na kol~eweto na granicata i nie toa go storivme za da go zapo~neme toj proces".

XS
SM
MD
LG