Линкови за пристапност

ON bez komentar okolu spogodbata me|u SR Jugoslavija i Makedonija za me|usebnata granica - 2002-02-22


Portparolot na Obedinetite nacii, Perhan Hak veli deka stavot na Svetskata organizacija vo vrska so jugoslovensko-makedonskata granica se temeli na Rezolucijata 1244, donesena na 10 juni 1999 godina. Toj za Glasot na Amerika izjavi deka taa rezolucija ja definira teritorijata vo koja operira misijata na ON vo Kosovo. Portparolot Hak, pojasnuva deka bez ogled na kakvi i da e potpi{ani dogovori me|u dr`avi, ON ne mo`at da gi promenat parametrite na sopstvenata vklu~enost se dodeka Sovetot za bezbednost ne avtorizira politi~ko re{enie vo odnos na Kosovo.

“Nemam komentar na taa spogodba. Dr`avite mo`at da sklu~uvaat dogovori me|u sebe. Ona {to go sugeriram e deka kako i kaj site mirovni operacii na ON, oblasta na operaciite vo ramki na koi nie rabotime e definirina od strana na Sovetot za bezbednost. Bi ni trebalo re{enie na Sovetot za bezbednost po ova pra{awe, pred da mo`e da napravime kakvi bilo promeni ili da reflektirame kakvi i da e promeni, bez ogled na kakvi i da e dogovori {to se potpi{ani bilateralno”, veli g-dinot Hak. Stavot na Svetskata organizacija, spored Hak e deka granicata me|u Makedonija i Jugoslavija vo delot na Kosovo e definirana so Rezolucijata za Kosovo:

“Ne se raboti za pra{aweto dali se po~ituva grani~nata linija. Granicite vo ramki na koi nie operirame bea definirani vo juni 1999. Tie bea definirani so rezolucija na Sovetot za bezbednost vo ~lenot 7, koja gi obvrzuva site zemji-~lenki. Nie ne mo`eme da ja menuvame rezolucijata, bez prethodna odluka na Sovetot za bezbednost”.

Na krajot portaprolot na ON Hak, ka`a deka praksa e da ne se komentiraat bilateralni dogovori potpi{ani me|u suvereni zemji.

XS
SM
MD
LG