Линкови за пристапност

Deneska zavr{i donatorskata konferencija za Avganistan - 2002-01-22


Na samiot kraj na konferencijata, liderot na avganistanskata privremena vlada, Hamid Karzai im dade garancii na donatorite deka pomo{ta od nekolku milijardi dolari }e bide potro{ena transparentno, vo polza na avganistanskiot narod.

“]e poka`eme deka pomo{ta vo pari nema da bide iskoristena od poedinci i grupi. Taa e nameneta za avganistanskiot narod i dokolku ne stigne na vistinskoto mesto, toa }e go vidite, a nie }e ve informirame. Toa vo nikoj slu~aj nema da go dozvolime. Apsolutno nema”, ka`a gospodinot Karzai.

Dodeka najgolem del od delegatite konferencijata ja ocenija kako uspe{na, nekoi se pra{uvaat koga parite }e pristignat vo Avganistan, i dali bi mo`ele da zavr{at vo racete na korumpirani lica. Amerikanski pretstavnici ve}e se na pat kon Kabul, da formiraat upravni odbori za raspredelba na sredstvata.

Vo zavr{nata izjava, organizatorite na konferencijata poso~uvaat deka Svetskata banka }e formira fond za upravuvawe so del od pomo{ta, vo sorabotka so avganistanskata privremena vlada.

Japonskiot pratenik za Avganistan, Sadako Ogata na pres-konferencijata izjavi deka pomo{ta }e bide dodelena pod uslov site avganistanski grupi da bidat vklu~eni vo obnovata na zemjata, {to, spored nea, }e bide dolgoro~en proces.

“Duri i dokolku ima prepreki vo toj proces, nie nema da se otka`eme. Dokolku prisustnite na ovaa konferencija se otka`at, toa }e zna~i te{ki vremiwa za narodot vo Avganistan. Ne{tata se menuvaat so tek na vreme i kontinuiran napor”, veli taa.

Amerikanskiot sekretar za finansii, Pol O'Nil izrazi zadovolstvo od rezultatite od konferencijata, dodavaj}i deka SAD mora da prodol`at so vojnata protiv terorizmot.

“U~esnicite na konferencijata se obvrzaa. Postignatoto e vo soglasnost so procenkite napraveni vo odnos na potrebite”, izjavi gospodinot O’ Nil.

Od vkupnata suma {to Avganistan }e ja dobie kako pomo{ vo slednite nekolku godini, dve milijardi }e bidat potro{eni vo tekot na prvata godina, za finansirawe na vladata za povtorno otvorawe na u~ili{tata, za ~istewe na terenot od mini i za zdravstvena za{tita.

XS
SM
MD
LG