Линкови за пристапност

Pro{iruvawe na NATO -kako da se zadr`i ambicijata na ~lenkite po priemot? - 2002-01-09


Po primaweto na trite novi ~lenki vo NATO vo 1999 godina, analiti~arite imaa tri godini da zaklu~at deka reformata na NATO nema da bide lesna zada~a. Vo Vudrou Vilson Centarot panelisti bea Xefri Sajmon, od Institutot za nacionalni i strategiski studii i Nacionalniot univerzitet za odbrana vo Va{ington, i Kris Doneli, sovetnik na generalniot sekretar na NATO, lordot Robertson, za Centralna i Isto~na Evropa.

Dodeka gospodinot Sajmon izrazuva zagri`enost za vozot {to ve}e trgnal, kako {to re~e za procesot na pro{iruvawe, i ne e siguren dali toa e dobra ideja, so ogled na nivoto na razvoj na dr`avite-aspiranti, gospodinot Doneli smeta deka tokmu zatoa vratata treba da se dr`i otvorena, za{to minuva voz, {to }e re~e, politi~ka volja ima, no tehnolo{kite, ekonomskite i administrativnite nesoodvetnosti se seriozna pre~ka spored dvajcata eksperti.

Od momentot na primaweto na Polska, Ungarija i ^e{kata Republika, rakovodstvoto na NATO uvide deka ve}e primenite ~lenki ne se tolku podgotveni da go pravat ona {to se bara od niv Spored toa, obajcata eksperti smetaat deka motivacijata se zadr`uva vo najgolema merka vo procesot na podgotovka za ~lenstvo. Vo momentov, ocenka e deka devette dr`avi koi otpadnale od prvata runda na pro{iruvawe se daleku ponazad vo sekoj pogled od trite primeni.

Makedonija vo toj kontekst gospodinot Sajmon ja stava vo dr`avite koi bile pottikanti da prodol`at na patot do ~lenstvoto, zaedno so Albanija. Vo ramki na Partnerstvoto za mir i vo prviot ciklus na Akcioniot plan za ~lenstvo, Makedonija napravila golem progres, veli toj, na strukturalen i legislativen plan. Ambicioznosta se proektira i za 2002 godina, so nade` za celosna operativnost na granicata so Jugoslavija, reorganizacija na Ministerstvoto za odbrana i na General{tabot, a kako zna~ajno se smeta toa {to Makedonija ja razbira te`inata na zada~ata. No, kako i site dr`avi aspiranti, taa ima ograni~eni resursi i golemi te{kotii so restruktuiraweto na silite.

XS
SM
MD
LG