Линкови за пристапност

Wejms Perdju:  Pobednici vo vakvi spogodbi se lu|eto na Makedonija - 2001-11-16


"Mislam deka toa e va`en nastan. Toa e prv ~ekor vo primenata na Ramkovnata spogodba, no sekako ne i posleden. Ima u{te mnogu ne{ta da se storat, no ova e mo{ne va`en nastan. Treba im se ~estita na sobraniskite pratenici koi glasaa za. Tie glasaa za mir, stabilnost, demokratija i edinstvo vo Makedonija".

Ambasadrot perdju vaka gi kategorizira po neophodnost slednite ~ekori za primena na Ramkovnata spogodba:

"U{te eden va`en ~ekor deneska be{e pismoto za amnestija, objaveno vo javnosta, i mislam deka toa isto taka pomaga. Naredniot sleden ~ekor }e bide zakonot za loklna samouprava. Toa e ne{to za koe be{e postignata soglasnost istovremeno so ustavnite promeni. Netrpelivo o~ekuvame sobranieto da go ispolni i toj del od spogodbata. Se nadevam deka liderite }e izlezat so zakon prifatliv za sobranieto, deka }e se glasa za nego, i }e se prejde na cela redica drugi ne{ta. Sega imame impuls so ustavnite amandmani, i se nadevame deka toj impuls }e se prenese i na ostanatite ne{ta {to }e gi ispolnat zalo`bite od Ramkovnata spogodba".

Zamolen da go komentira delot od obra}aweto na makeodnskiot pretsedatel Trajkovski do nacijata, vo koe toj "go pozdravuva stavot na SAD za karakterizirawe na site idni vooru`eni provokacii na albanskite grupi vo dr`avata kako akti na terorizam i gi povikuva site koi se u{te veruvaat deka nasilstvoto e re{enie na problemite, da go polo`at ru`jeto i da se reintegriraat vo op{testvoto", ambasadorot Perdju ka`a:

"Nie nikoga{ ne sme mislele deka upotrebata na sila e re{enie za pra{awata vo Makedonija. Nie u{te od po~etokot go odbivme nasitvoto, a go osudivme i neodamne{noto nasilstvo. I natamu veruvame deka vo politi~koto re{enie le`i idninata na Makedonija".

Donatorskata konferencija, veli ambasadorot Perdju zavisi od ispolnuvawe na u{te den uslov pokraj izglasuvaweto na ustavnite amandmani:

"Postoeja dva kritureiumi za odr`uvawe na donatorska konferencija, na koi se soglasija stranite. Ednata be{e nastanot od minatata no} - sobraniskoto ododbruvawe na ustavnite amandmani. Vtoriot uslov na koj se soglasija stranite be{e Zakonot za lokalna samouprava. Se nadevame deka toj zakon }e se usvoi, za da mo`eme da imame uspe{na donatorska konferencija".

Na pra{aweto da go komentira ~uvstvoto deka spogodbata donela "pobednici" i "gubitnici" dol` etni~kite linii, ambasadorot Perdju ka`a:

"Mislam deka pobednici vo ovie spogodbi se lu|eto na Makedonija, koi imaat zemja vo mir i izvesno vetuvawe za demokratski razvoj, propseritet, i integracija vo Evropa. Vreme e da se stavi seto toa neprijatelstvo nastrana i da se raboti na zaedni~ka cel - da se usvoi odnesuvawe na tolerantnost i integriranost, i da se prekine so gri`ite za dobtinici i gubitnici. Dobitnici }e bidat lu|eto {to mirno }e sakaat da se pridvi`at vo pravec na evropska integracija, a gubitnici }e bidat onie koi se zaglaveni vo etni~ko nepijatelstvo i konfrontacija".

XS
SM
MD
LG