Линкови за пристапност

Bu{ do Amerikancite:  vnimatelni, no ne i zastra{eni - 2001-11-09


Pretsedatelot ka`a zemjata e mnogu poinakva od ona {to be{e pred teroristi~kite napadi na amerikanska po~va. Toj podvle~e deka Amerikancite od taa tragedija izlegle u{te posilni, pore{itelni i pohrabri. "Na{ata zemja se soo~uva so zakana po nejzinata sloboda i rizikot ne mo`e da bide pogolem odo{to e. Nie sme cel na neprijateli koi sakaat da gi ubijat site Amerikanci, site Evrei i site hristijani. Nie znaeme za vakov vid omraza od istorijata, i edinstven mo`en odgovor e da ja pobedime", podvle~e gospodinot Bu{.

Toj govore{e pred publika od po`arnikari, policajci, po{tenski i zdravstveni rabotnici vo Atlanta, a negoviot govor be{e prenese preku TV-mre`ite na nacionalno nivo. "Mnogumina naporno rabotat da ja za{titat Amerika. Na dolgoro~en plan, najdobar na~in da se za{titi tatkovinata, najdobar na~in da se obezbedi sigurnost za decata da `iveat vo mir, e da se bieme so neprijatelot, i da go zapreme", pora~a pretsedatelot.

Obra}aweto be{e naso~eno kon doma{nata javnost, za da ja uveri deka `ivotot, i pokraj straotiite od 11 septemvri, kako i teroristi~kite zakani - od koi najnovata so antraks, ima perspektiva. "Baraweto da bidete vnimatelni poradi teroristi~kite zakani ne zna~i deka treba da zaprete so normalniot tek na `ivotot. Toa e samo povik na vnimatelnost, za da znaete deka va{ata vlada e na najvisok stepen na gotovnost, i deka so va{a pomo{ }e gi pronajdeme i }e gi zapreme onie {to sakaat da ni na{tetat", pora~a sino}a pretsedatelot.

XS
SM
MD
LG