Линкови за пристапност

Sudeweto na porane{niot jugoslovenski pretsedatel Slobodan Milo{evi} vo prekin poradi godi{ni odmori - 2002-08-07


Sudeweto na Slobodan Milo{evi} trae ve}e pet meseci, no slu~ajot {to opfa}a tri vojni, najgolem del od devedesettite godini na Balkanot, i vkupno 66 krivi~ni obvinenija, se u{te e na po~etniot stadium.

Obvinitelite potro{ija 75 dena za da go doka`at samo delot za Kosovo: deka Slobodan Milo{evi} e odgovoren za kampawata na etni~ko ~istewe {to rezultirala so ubistvo na stotici i deportacija na 800-tini iljadi etni~ki Albanci. Obvinenijata {to se odnesuvaat za sudirite vo Hrvatska i vo Bosna, doprva pretstojat.

Xudit Armata od grupata za legalni prava, Koalicija za me|unarodna Pravda, e edna od nabquduva~ite na sudskiot proces i smeta deka obvinitelite dobro ja zavr{ile rabotata.

"Mislam deka apsolutno vospostavija krivi~na osnova. Tie doka`aa ubistva i maskari, etni~ko ~istewe, deportacija. Mislam deka isto taka mo`e da dodadat i drugi raboti, no smetam deka zavr{ija odli~na rabota okolu odgovornosta na Milo{evi}", veli gospo|ata Armata.

Sudijata Ri~ard Mej pretsedava so Sovetot na trojcata sudii {to go vodi raspitot. Toj ~estopati na gospodinot Milo{evi} mu gi objasnuva{e pravilata na sudot. Gospodinot Milo{evi}, koj samiot se zastapuva, i natamu insistira na toa deka ne go priznava tribunalot.

"Ulogata na vkrstenoto ispra{uvawe e da se postavuvaat pra{awa na svedokot za negovite dokazi. Toa ne slu`i za dobivawe politi~ki poeni, kako {to vie pravite. Ako se obidete da dobiete politi~ki poeni, }e bidete zapreni. Go zloupotrebuvate pravoto na vkrsteno ispra{uvawe i go zloupotrebuvate sudskiot proces. Zatoa, od vas zavisi gospodine Milo{evi}, dali }e prodol`i ova ispra{uvawe i kolku dolgo }e bide dozvoleno da trae. No mora da razberete deka formalno ste predupredeni deka ako prodol`ite na ovoj na~in, toa }e zavr{i", veli sudijata Mej.

Na ova, gospodinot Milo{evi}, vaka reagira{e: Ne smeam li da go pra{am svedokot nitu za negovite izjavi na televizija?

Toj i sudijata Mej pove}eto od vremeto se raspravaat. Borbeniot stil na porane{niot jugoslovenski pretsedatel ne pretstana nitu dodeka e vo pritvor. Nabquduva~ite vo sudnicata velat deka koga sekoj drug normalen advokat bi probal vakva taktika bi nai{ol na ukor od sudot. Tie smetaat deka strategijata na gospodinot Milo{evi} mo`ebi naiduva na dobar priem kaj negoviot narod, no deka vo su{tina ne mu korist pred sudot.

Zamenikot obvinitel na Tribunalot, Gream Bluit, predupreduva protiv ona {to toj go narekuva, natprevaruva~ki mentalitet, {to ~esto pretstavuva zamka za obvinitelite protiv gospodinot Milo{evi}.

"Ova e krivi~no sudewe, ne e teniski natprevar. Ne mo`ete da go ocenuvate napredokot vo procesot spored ona {to go postignale vo tekot na eden den. Na krajot }e bide va`no e dali obvinitelot iznel dovolno dokazi za vinata na obvinetiot, osven osnovnoto somnevawe vo negovata vina. Tuka le`i vistinskiot predizvik, a ne vo toa dali sudeweto da bide natprevar za dnevna popularnost spored toa koj pobedil, a koj ne. Ova ne e takov vid na natprevar", veli gospodinot Vluit.

Obvinitelot Bluit veli deka ova ne e lesen sudski process, no toj e ubeden oti na krajot, gospodinot Milo{evi} }e bide osuden. So prekinot, porane{niot jugoslovenski pretsedatel }e ima nekolku nedeli odmor i vreme za podgotvka na natamo{nata odbrana. Neodamne{niot lekarski pregled poka`a deka toj e vo golem rizik od srcev napad. Sudiite razgleduvaat {to da prezemat za da ja namalat rabotnata norma na porane{niot jugoslovenski pretsedatel potrebna da se podgotvi za sudeweto, ~ekor {to mo`e da gi prinudi da go promenat striktion vremenski raspored po koj se odviva procesot.

XS
SM
MD
LG