Линкови за пристапност

Daniel Server: Realna opasnost od nasilstvo na izborite vo Makedonija - 2002-07-24


Direktorot na programata Balkanska inicijativa pri Amerikanskiot institut za mir, koj neodamna gi poseti Makedonija, Srbija i Kosovo, smeta deka zakanata od nasilstvo e va`en aspekt za izborite vo Makedonija. Minatite slu~uvawa vo Makedonija i neodamne{nite incidenti vo koi bea vklu~eni "Lavovite" i "Tigrite", veli gospodinot Server, se pokazatel deka postoi realen rizik od nasilstvo na izborite:

“Koj }e pobedi, a koj }e zagubi, e poneva`no od toa da se odr`i pristojna, ~esna, otvorena izborna kampawa, vo koja }e ima minimum govori {to pottiknuvaat na omraza, i minimum nasilstvo, a na denot na izborite lu|eto da mo`at slobodno i bea zastra{uvawe da glasaat. Toa e mnogu te{ko vo sega{nava v`e{tena atmosfera vo Makedonija", veli toj.

Izborite vo Makedonija se golem predizvik za nabquduva~ite od OBSE i za NATO, smeta gospodinot Server. Toj go stava mirniot ishod na izborite vo po{irok kontekst, na kone~na stabilizacija na celiot region, i bara pogolemo me|unarodna anga`iranost vo izborniot proces:

"Mislam deka e klu~no zna~ewe izborite da se odvivaat normalno. Iskreno ka`ano, dokolku toa se slu~i, mislam deka so toa }e is~ezne poslednata od serijata zakani po mirot i stabilnosta na Balkanot. Dokolku se soo~ime so seriozno nasilstvo vo Makedonija, toa }e bide mnogu {tetno po razvojot na regionot vo celina. Mislam deka e mnogu va`no da investirame vo golema mera vo toa izborite vo Makedonija da gi napravime, slobodni, ~esni i bez nasilstvo", potencira g-dinot Server.

Zapra{an da gi identifikuva instancite koi bi sozdale problemi, gospodinot Server ka`a deka postoi isku{enie na mnogu strani i naj~esto pravat problemi onie koi o~ekuvaat da zagubat. Spored nego, zdraviot razum nalaga da se bide podgotven da se spre~i nasilstvoto. Va`no e me|unarodnite nabquduva~i da vlo`at golem napor i se nadevam deka Vladata }e ja voo~i apsolutnata neophodnost od slobodni i ~esni izbori, veli gospodinot Daniel Server od Amerikanskiot institut za mir vo intervjuto za Glasot na Amerika.

XS
SM
MD
LG