Линкови за пристапност

Pro{iruvaweto na NATO- tema na razgovorite me|u Bu{ i Kva{njevski - 2002-07-17


Polskiot pretsedatel Aleksander Kva{wevski vo Belata ku}a be{e pre~ekan so polni voeni po~esti. Pretsedatelot Bu{ so nego razgovara{e za poddr{kata na vojnata protiv terorizmot.

Preku oru`enite sili, sproveduvaweto na zakonot, razotkrivaweto na teroristi~kite finansii pa se do razuznavaweto, polskata poddr{ka i solidarnost vo ovaa golema borba e neprocenliva i Amerika za toa e mnogu blagodarna, izjavi pretsedatelot Bu{.

Pretsedatelot Kva{wevski ka`a deka Poljacite sva}aat oti slobodata zna~i podgotvenost da se branat vrednostite.

Nie prezedovme golemi napori za da nema mesto na ovoj svet za teroristi~kite ludaci, izjavi polskiot pretsedatel.

Dvajcata lideri se soglasni i okolu potrebata od pro{iruvawe na NATO alijansata.

Na{ite dr`avi se opredeleni da predvodat vo naporite NATO da razvie novi sposobnosti za odgovor na novite zakani. Obedineti sme vo opredelbata na{ite deca da nasledat svet vo koj nema da preovladuvaat strav i haos, tuku tolerancija i sloboda, istakna amerikanskiot pretsedatel.

Polska stana ~lenka na NATO vo 1999 godina, i sega dava poddr{ka na kandidaturite na Estonija, Latvija i Litvanija. Na istata linija, pretsedatelot Bu{ ka`a:

Vo noemvri, pretsedatelot i jas }e im se pridru`ime na liderite na NATO vo Praga, za da re{ime koj }e bide pokanet da stane nov ~len na alijansata. Po ova pra{awe Polska i Amerika se edinstveni. Veruvame vo ~lenstvoto na site evropski demokratii vo NATO, koi se podgotveni da ja spodelat odgovornosta.

Dvajcata pretsedateli utre }e otpatuvaat vo federalnata dr`ava Mi~igen, na sredba so ~lenovi na polsko-amerikanskata zaednica. Se o~ekuva da stane zbor za opa|aweto na amerikanskoto investirawe vo Polska. Imeno, SAD bea najgolemiot investitor vo Polska poslednava decenija. Sega vodstvoto go ima Francija so pove}e od deset milijardi dolari vo investicii, dodeka SAD vlo`uva pomalku od osum milijardi. )

XS
SM
MD
LG