Линкови за пристапност

Prviot ~ovek na  Federalni rezrvi  veli amerikanskata  ekonomija se oporavuva - 2002-07-16


Pretsedava~ot na bordot za Federalni rezervi, Alen Grinspen deneska pred komisijata vo Senatot ka`a deka amerikanskata ekonomija ovaa godina }e se zgolemi za najmalku 3,5 procenti, no dokolku al~nosta na korporaciite mine nekazneto, toa mo`e da go zapre ekonpomskiot raste`.

Gospodinot Grinspen veli deka osnovite se postaveni za vra}awe na odr`liv i zdrav razvoj. No, toj pred senatskata Komisija za bankarstvo re~e deka erozijata na doverbata vo korporaciite bi mo`elo da ja spre~uva ekonomijata da go dostigne svojot celosen potencijal.

Opasnosta deka propustite vo rakovodeweto bi mo`ele vo eden moment zna~itelno da na{tetat na efikasnosta na biznisot, i natamu e zagri`uva~ko. Za da funkcionira dobro pazarot, treba da postojat to~ni informacii za toa kade se nao|a kapitalot i za drugite resursi. I u~esnicite na pazarot mora da imaat doverba deka na{iot prete`no voluntaristi~ki sistem na razmena e transparenten i ~esen, ka`a gospodinot Grinspen.

Amerikanskite pazari so hartii od vrednost koi so nedeli postojano opa|aat, se krenaa po u{te eden ostar pad dodeka gospodinot Grinspen ja izlaga{e negovata umereno ohrabruva~ka procenka. Guvernerot na Centralnata banka najavi strogi merki od vladata i privatniot sektor do policijata za kaznuvawe na korporaciskite izmami {to gi optovarija finansiskite pazari. Gospodinot Grinspen ka`a deka korporativnite skandali go potkopale temelot na pazarnata ekonomija, doverbata: Na{iot pazaren sistem, re~e toj, kriti~no e zavisen od doverbata. Doverba vo zborot na na{ite kolegi, doverba vo zborot na lu|eto so koi imame delovni odnosi.

Gospodinot Grinspen ne navesti deka kamatnite stapki naskoro bi mo`ele da se zgolemat. Kratkoro~nite kamati vo momentov se nao|aat na najniskoto nivo vo poslednite 40 godini.

XS
SM
MD
LG