Линкови за пристапност

MPRI negira vme{anost vo krizata vo Makedonija - 2002-07-02


"Nikoga{, na kakov i da e na~in Em Pi Ar Aj ne bila vme{ana vo nitu edna paravoena ili buntovni~ka grupa", veli portparolot na privatnata voena kompanija so sedi{te vo Virxinija, Ed Sojster. Povodot za vakvara reakcija se navodite vo makedonskiot i me|unarodniot pe~at deka sovetnici na grupata za vreme na konfliktot vo Makedonija gi finansirale i obu~uvale paravoenite formacii na etni~kite Albanci vo zemjata.

"Ona {to neodamna go objavi holandskoto radio e replika na nekoi drugi napisi za vreme na i vedna{ po konfliktot vo Makedonija", veli gospodinot Sojster. Imeno, spored takanare~eniot holanski izve{taj, za vreme na bitkata vo skopskoto selo Ara~inovo, vo juni minatata godina, odedna{ se pojavile avtobusi na NATO i gi pridru`ile etni~ki-albanskite vooru`eni lica nadvor od Makedonija. Spored germanskiot vesnik Hamburger Abenblat, zaedno so Albancite bile evakuirani i 17 amerikanski voeni sovetnici od kompanijata Em-Pi-Ar-Aj. Poradi ovie napisi, izjava pobaravme od gospodinot Ed Sojster, portparol na ovaa kompanija so sedi{te vo Aleksandrija, federalnata dr`ava Virxinija:

"Em-Pi-Ar-Aj rabote{e za makedonskata vlada preku odmbramben dogovor i uslugi obezbedeni od strana na amerikanskiot Oddel za odbrana i nikoga{, na kakov i da e na~in Em Pi Ar Aj ne bila vklu~ena vo nitu edna paravoena ili buntovni~ka grupa. Nikoj od kompanijata ne e faten od nikogo, nikoj ne e spasen, ne sme bile involvirani na nikakov na~in. Izve{tajot i ona {to od nego e pu{teno vo javnosta e so nekoja druga cel i kategori~no gi demantiram ovie navodi", veli gospodinot Sojster.

So demant se oglasi i amerikanskata ambasada vo Skopje. Vo v~era izdadenoto soop{tenie za mediumite se veli deka, citirame: Vladata na SAD izjavuva oti minatiot juni vo Ara~inovo ne bea prisutni pretstavnici na MPRI, nitu pak drug amerikanski personal, osven voeniot kontingent na NATO, koj be{e ispraten vo toj kraj po barawe na makedonskata vlada.

[to se odnesuva do programata na Em-Pi-Ar-Aj za Makedonija, gospodinot Sojster ka`a deka celta na trigodi{niot dogovor so makedonskoto Ministerstvo za odbrana, koj zavr{il vo noemvri 2001-va, bila da se pru`i pomo{ na Ministerstvoto za odbrana, za da se podobri negovata funkcionalnost i organizacija vo Makedonija, kako i obezbeduvawe pomo{ za podobruvawe na menaxmentot i tehnikite na obukata na makedonskite bezbednosni sili.

XS
SM
MD
LG