Линкови за пристапност

Sredbata na ambasadorite na dobra volja vo Wujork - posvetena na dobroto na decata, {tetite od vojnata i {ireweto na virusot HIV - 2002-06-21


UNICEF, Fondot za deca na ON, zapo~na so regrutirawe na ambasadori na dobra volja u{te od 1953-ta godina, so nazna~uvawe na akterot Deni Kej. Po nego sledea yvezdite kako Odri Hepburn, Piter Ustinov i Hari Belafonte.

Mnogumina poznati li~nosti vo tekot na poslednive 50-tina godini se involvirani vo razli~ni agencii na ON. Ovie li~nosti vnesoa boja i sve`ina vo siviot, ednoli~en svet na me|unarodnata diplomatija, odej}i na misii na dobra volja vo voeni zoni, bolnici, begalski kampovi i oblasti pogodeni od prirodni katastrofi.

Ne site ambasadori na dobra volja podednakvo se zafateni ili se podednakvo posveteni. Me|utoa, dozata na idealizam be{e o~igledna za onie koi po prvpat u~estvuvaat na vakov sobir, otkako pred dve godini, ON gi postavija svoite rabotni zada~i za noviot milenium.

Amerikanskiot akter, Deni Glover ka`a deka humanitarnite celi na ON, ~estopati se zaseneti od politi~kite celi na vladite.

"Nie odbravme da bideme ambasadori na dobra volja, pretstavnici na mirot, na mladinata, bidej}i veruvame vo konceptot na ON, vo site lu|e vo svetot koe se zdru`uvaat, za de go pronajdeme ona {to e zaedni~ko za site nas. ^estopati ovie odnosi se zaboravaat koga kaj lu|eto predni~at nacionalnite interesi. Na{ata zada~a e da gi napravime ON podobro mesto za `iveewe", veli gospodinot Glover.

Britanskiot akter Roxer Mur koj e poznat i po ulogata na britanskiot {pion, Xejms Bond, veli deka ambasadorite na dobra volja treba da rabotat na toa da se svrti vnimanieto na itnite, ogromni potrebi na lu|eto {irum svetot.

"Toa e isto kako ona {to go rabotam ve}e 40, 50 godini, a toa e praveweto filmovi i nivnoto prodavawe. Ne e dobro da se producira nov film, a da ne se reklamira, bidej}i nikoj nema da znae deka ve}e pristignal vo kino-salite. Toa mora da go pravime. Treba da zboruvame {to e mo`no po~esto i {to e mo`no poglasno", istakna gospodinot Mur.

Pove}eto od ambasadorite na dobra volja se na mislewe deka mo`ebi nema brzo re{enie za nekoi od najgorlivite svteski problemi. Sepak, tie podvlekuvaat deka tokmu tuka mo`at da pomognat: nivnata slava im dozvoluva da operiraat bez birokratski pritisoci koi se pre~ka vo rabotata na vitalnite agencii na ON, da go svrtat vnimanieto na javnosta na problemite, i da sobiraat sredstva za pomo{ na onie na koi im e potrebna.

XS
SM
MD
LG