Линкови за пристапност

Intervju so Ali Ahmeti, lider na Unijata za demokratska integracija - 2002-06-20


Porane{niot lider na ONA, aktuelniot pretsedatel na novoformirana Unija za demokratska integracija, Ali Ahmeti, vo intervju za glasot na Amerika na makedonski jazik, prebegot na komandantite od ona vo DPA go oceni kako ~in {to ne zaslu`uva posebno vnimanie. „Nie ne se bavime so gledi{ta na poedinci i tie kako takvi ne nosat konsekvenci. Ottamu ne treba da im se dava posebno vnimanie”, veli toj.

Novoformiraniot politi~ki subjekt vo Makedonija, na ~ie ~elo se najde gospodinot Ahmeti, nema prognozi za toa kakov rezultat }e zabele`i na pretstojnite parlamentarni izbori vo Makedonija: „Toa }e zavisi od na{ata rabota, od progresot {to }e uspeeme da go ostvarime vo {ireweto na aktivnostite na na{ata partija, i isto }e zavisi od opciite {to }e gi ponudime na na{ite konstituenti. Zasega ne mo`eme da dademe nikakvi pretpostavki za na{ata sila i eventualniot uspeh na pretstojnite izbori. Va`no da imame ~esni i demokratski izbori i da bide po~ituvata voljata na na{ite konstituenti”.

Vladea~kata VMRO-DPMNE, kako i opozicioniot SDSM vo pove}e navrati eksplicitno gi iska`aa svoite stavovi za toa deka nemaat namera da koaliciraat so Ahmeti i negovata partija. Liderot na Unijata za demokratska integracija sepak smeta deka toa ne mo`e da se ka`e taka: „Zasega toa ne mo`eme da go pretpostavime. Za nas e va`no da izgradime stabilna Makedonija, vo soglasnost so demokratskite standardi kade site gra|ani pred dr`avata i zakonot bi bile ednakvo tretirani, a potoa }e treba zaedno da vidime kako mo`eme da ja izgradime idninata”.

Ali Ahmeti vo pove}e intervjua dosega se deklarira{e kako politi~ar od socijaldemokratska orientacija. So ogled na vakvite izjavi, vo intervjuto za Glasot na Amerika na makedonski jazik, go zapra{avme dali toa zna~i deka toj go do`ivuva SDSM kako priroden partner. Toj veli: „Vo ovoj moment, jas se u{te ne sum re{il kako }e se pozicionirame, dai toa }e bide kon levo, desno ili vo centarot. Za narednite ~etiri godini e neophodno da rabotime spored platformata {to ve}e postoi, a toa e Ohridskata spogodba, i site nie treba da se fokusirame na primena na ovaa spogodba, bidej}i vo nea le`i na{ata idnina”.

Vo intervjuto toj vnimatelno odgbegna da ja pozicionira svojata partija vo ovoj period pred izborite. Na pra{aweto dali negovata partija, kako i drugite opozicioni partii, smeta deka koalicijata me|u VMRO-DPMNE i DPA treba da ja napu{ti vlasta, Ahmeti veli: „Mislam deka vo ovoj moment e do konstituentite da re{at i mislam deka glasa~ite treba da bidat krajno vnimatelni vo toa na kogo }e mu ja dadat vlasta. Iskreno veruvam deka krajnata odluka }e ja donesat gra|anite na Makedonija”.

Ali Ahmeti smeta deka po izborite, vo narednite godini, najva`no }e bide politi~kite sili vo zemjata da se koncentriraat na celosna implementacija na Ramkovniot dogovor: „Mislam deka Ohridskata spogodba }e bide implementirana - nemame drug izbor. Ohridskata spogodba ne e dogovor me|u partiski koalicii, tuku dogovor koj isto taka be{e donesen i so pomo{ na me|unarodnata zaednica. Mislam deka vojnata vo Makedonija definitivno zavr{i i deka site gra|ani, bez ogled na zaednicata na koja pripa|aat, sakaat mir, sakaat normalni uslovi i sakaat da rabotat vo pravec na gradeweto na idninata. I li~nostite od javniot `ivot, politi~arite, i dr`avnicite, site tie treba energi~no da rabotat vo ovaa nasoka, vo nasoka na obezbeduvawe na prosperitetot na Makedonija”.

XS
SM
MD
LG