Линкови за пристапност

Na 16-ti juni, vo Wujork zapo~nuva 17-tiot po red Xi-Vi-Si, Xez festival - 2002-06-14


Slavniot saksofonist Mark Tarner, }e bide eden od brojnite vrvni muzi~ari, koi pretsedatelot na Xi-Vi-Si Xez Festivalot, Xon Filips }e gi dovede vo Wujork za 17-ot po red nastan {to se odr`uva sekoja godina.

"Site ovie godini prezentiravme re~isi sekoj aspekt od xezot, od najtradicionalniot do najavangardniot i se {to e pome|u toa. Isto taka se {irime i dopirame do mnogu razli~ni muzi~ki pravci povrzani so xez, kako bluz i svetska muzika, pop muzika. No lavovskiot del od ona {to go prezentirame vo Wujork, e xez", veli gospodinot Filips.

Prviot ~ovek na festivalot ka`a deka Wujork e prirodna lokacija za nastan od vakov rang:

"Golemoto Jabolko e nekoj vid na dom za xezot - pove}e od koj bilo drug grad na svetot. Klubovite, muzi~arite, produkciskite kompanii, go pravat me|unaroden centar na xezot", veli toj.

Od Karnegi hol do Apolo teatarot vo Harlem i do pomalite klubovi vo Grinix vilix, site ovie razli~ni festivalski lokacii ja odrazuvaat bleskavata raznovidnost na xezot. Takov e i spisokot na vode~kite yvezdi, me|u koi Herbi Henkok, Kit Xeret, Mirjam Makeba, Roj Hejnes, Vinton Marsalis i Edi Palmieri. Za onie koi se novi qubiteli na xezot i na negovite ponekoga{ predizvikuva~ki zvuci, Xon Filips go veli ova.

"Sekako deka nekoi od poavanturisti~kite formi na xezot se te{ki, no toa ne zna~i deka e potrebno obrazovanie. Treba samo da navlezete vo niv slu{aj}i gi. Ima mnogu permutacii na ona {to deneska se narekuva xez. Mi se ~ini deka site mo`at da najdat ne{to {to im se dopa|a i na mnogu lu|e im e razbirlivo. Toa e prekrasna i klasi~na forma na umetnosta", istakna gospodinot Filips.

Xi-Vi-Si Xez festivalot vo Wujork }e trae do 29-ti juni.

XS
SM
MD
LG