Линкови за пристапност

Centarot za javen integritet pora~uva - snimkite od {pionski avioni {to operirale nad Balkanot, se seriozen bezbednosen propust - 2002-06-14


Tvrdeweto na amerikanskata organizacija za gra|anski inicijativi, Centar za javen integritet, e {okantno. Kako {to stoi vo noviot izve{taj objaven nedelava, vojnata protiv terorizmot vo Evropa e vo opasnost poradi voeniot sistem za komunikacija so koj na teroristite im stanalo polesno da se vklu~at vo videata vo `ivo na amerikanskite razuznava~ki operacii otkolku da gledaat crtani filmovi na Dizni na nekoj televiziski kanal.

Centarot, vo sorabotka so eden britanski entuzijast za satelitska televizija, se povikuva na video-snimkite napraveni od bespilotni i pilotni amerikanski {pionski avioni {to operiraat nad Balkanot kako poddr{ka na mirovnite napori na NATO. Vrz osnova na izjavite na Britanecot, koj prv go otlril slu~ajot, Centarot tvrdi deka sekoj koj ima obi~en priemnik za satelitska televizija mo`e da gi gleda ovie video snimki, bidej}i tie se prenesuvaat preku otvorenite, komercijalni satelitski TV kanali.

Centarot sugerira deka toa e seriozen bezbednosen propust i tvrdi deka amerikanskite pretstavnici na odbranata ignorirale nekolku predupreduvawa na britanskiot in`ener.

No, Pentagon veli deka nema skandal. Eden portparol na amerikanskiot Oddel za odbrana za Glasot na Amerika izjavi deka nema dokazi oti otvorenoto emituvawe imalo nekakov efekt vrz bezbednosta na silite na NATO. Toj ka`a deka video snimkite od nadgleduvaweto ne se doverlivi informacii. Dokolku materijalot na video snimkite se smeta za ~uvstvitelen, veli portparolot, signalot }e bide {ifriran ili pak }e bide izme{an, za da se spre~i negovo neovlasteno presretnuvawe.

Istiot izvor veli deka nabquduva~kite napori na Balkanot imaat za cel da pomognat vo obezbeduvawe na bezbedna okolina, a ne za poddr{ka na ofanzivni voeni operacii. Avionite za nabquduvawe mnogu ~esto se koristat vo nabquduvaweto na potencijalni teroristi~ki aktivnosti vo Avganistan. No, portparolot zabele`uva deka ottamu nema tvrdewa deka video snimkite od ovie letala bile prenesuvani na javni, komercijalni satelitski vrski.

Vo nekoi mediumski izve{tai se sugerira deka Pentagon, predizvikan od najnovoto otkritie, sega raboti na toa prenosot na voeni snimki od Balkanot da stane poobezbeden. Od druga strana, pak, portparolot od amerikanskiot Oddel za odbrana veli deka vo momentov ne se planira takvo ne{to.

XS
SM
MD
LG