Линкови за пристапност

Filip Riker: "Spogodbata za granicata ostanuva.  Ne postoi legalna osnova za nejzino "otfrlawe" od strana na Kosovskoto Sobranie". - 2002-05-24


Naglasuvaj}i deka SAD vo potpolnost ja poddr`uvaat odlukata na gospodinot [tajner, zamenik-portparolot Filip Riker vo intervju za na{ata redakcija elaborira{e za pri~inite za vakvata reakcija:

"Na 7 mart 2001, Sovetot za bezbednost na Obedinetite Nacii izdade Pretsedatelska izjava vo vrska so spogodbata postignata pome|u Sojuzna Republika Jugoslavija i Makedonija okolu razgrani~uvaweto i odbele`uvaweto na nivnata zaedni~ka granica. Sovetot za bezbednost toga{ potencira{e deka spogodbata "mora da bide po~ituvana od site". Istoto be{e povtorno potvrdeno od strana na generalniot sekretar na ON i od strana na Soedinetite Amerikanski Dr`avi vo fevruari 2002. Ottamu, dlaboko sme zagri`eni poradi rezolucijata so koja kosovskoto privremeno sobranie se obide da ja otfrli spogodbata za granicata", ka`a gospodinot Riker.

Toj veli deka spogodbata za granicata i natamu e va`e~ka, i treba da se primeni:

"Spogodbata za granicata ostanuva. Ne postoi legalna osnova za nejzino "otfrlawe" od strana na Kosovskoto Sobranie. I natamu gi povikuvme site strani da pristapat kon celosno i pravedno sproveduvawe na spogodbata, {to podrazbira i spravuvawe so potrebite i gri`ite na zasegnatite lica vo pograni~niot region”.

Dogovorot za granicata ne bil na deneven red na sredbata me|u amerikanskiot dr`aven sekretar i kosovskiot premier nedelava vo Va{ington, veli portparolot Riker.

"Ne, toa ne be{e predmet na nivnata sredba. Sekretarot Pauel se sretna so gospodin Rexepi, pofaluvaj}i go za negovata kontinuirana zalo`ba da razviva demokratski institucii vo ramki na Kosovo, pofaluvaj}i go za negovata poddr{ka za multi-etni~ko i integrirano Kosovo".

Zamenik-portparolot na Stejt departmentot vaka gi komentira{e reakciite na pretstavnici na politi~kite partii na etni~kite Albanci vo Makedonija, vo koi se dava poddr{ka na rezolucijata na kosovskoto sobranie:

"Mislam deka treba da se naso~ime na dogovorot {to be{e postignat me|u Jugoslavija i Makedonija vo 2001. Celata me|uanrodna zaednica go poddr`a toj dogovor, Sovetoto za bezbednost na ON ima{e izjava za toa, i toj dogovor treba site da go po~ituvaat. Treba da rabotime na negovo celosna prijena, a kosovskoto privremeno sobranie treba da se naso~i na zada~ite pred nego, a toa se pra{awa vnatre vo Kosovo, vo obid da sozdade situacija za podobar dolgoro~en ekonomski i politi~ki razvoj i demokratski reformi vo ramki na Kosovo".

XS
SM
MD
LG