Линкови за пристапност

Vo Wujork vo tek e specijalnata sesija na Obedinetite nacii posvetena na decata, na koja u~estvuvaat i mladi lu|e od site krai{ta na svetot - 2002-05-09


Specijalnata sesija e celosno posvetena na decata. Taa na odereden na~in e istoriska, bidej}i ova e prvpat decata da mo`at da govorat na eden vakov nastan. Na sesijata u~estvuvaat 400 deca od celiot svet. Tie ispratija jasni poraki za stravotiite na vojnite, za neizvesnosta na `ivotot bez roditeli, za malite bra}a i sestri koi umiraat pred petgodi{na vozrast.

Sepak, na centralnata bina vo Wujork ima golem broj vozrasni lu|e, {efovi na dr`avi i vladi, kako i ministri koi se vo pozicija da gi promenat rabotite.

Spored svedo~ewata na golem broj od decata, vozrasnite ne pravat dovolno vo polza na decata. Generalniot sekretar na ON, Kofi Anan se soglasuva. Vo negovoto obra}awe na otvoraweto, gospodinot Anan poso~i deka na premnogu deca vo svetot im se uskrateni osnovnite ~ovekovi prava.

"Nie vozrasnite, postignavme sramen neuspeh vo nivnoto obezbeduvawe. Edno na sekoi tri deca strada od neuhranetost. Edno na sekoi ~etiri deca nikoga{ ne bilo vakcinirano protiv nikakva bolest. Re~esi edno na sekoi pet deca ne odi na u~ili{te. A golem broj od niv se soo~ile so nasilstvo, so kakvo {to nikoga{ ne bi trebalo da se soo~at", veli gospodinot Anan.

Celite na ovoj tridneven sostanok ne se sporni. Vladite se soglasuvaat deka gre{kite vo odnos na decata mora da se popravat.

Ottamu proizleguva i kontroverzata. Razli~ni vladi, poddr`uvaat razli~ni pristapi. SAD, na primer, se na stranata so Vatikan i muslimanskite zemji vo sprotivstavuvaweto na se {to se povrzuva so abortusot ili seksualnata edukacija na decata.

Amerikanskiot sekretar za zdravstvo i zdravsveni uslugi, Tomi Tomson na prisutnite im poso~i deka vladata na pretsedatelot Bu{ e fokusirana na obeshrabruvawe na decata vo vrska so seksualnite odnosi vo rana vozrast.

"Na{ite napori se naso~eni kon odlo`uvaweto na seksualnata aktivnost i poddr{ka na obrazovnite programi za apstinencija. Apstinencijata e edinstven siguren na~in za izbegnuvawe na bolestite {to se prenesuvaat po pat na seksualni odnosi, na maloletni~kata bremenost i na socijalnite i li~nite te{kotii kako rezultat na vonbra~na seksualna aktivnost", istakna gospodinot Tomson.

Specijalnata sesija opfa}a nekoi va`ni pra{awa, kako {to e spravuvaweto so virusot HIV i sidata, na {to `rtvi se golem broj deca vo svetot, posebno od Afrika. Na razgleduvawe se nao|a i dolgogodi{niot problem so proektite za finansirawe na zemjite vo razvoj. Donaciite od najgolem broj od bogatite zemji odnovo opadnaa vo izminative 10 godini. Dosega, nema novi ponudi {to bi go promenile toa.

XS
SM
MD
LG