Линкови за пристапност

SAD go odlo`uvaat donesuvaweto na odlukata dali da prodol`at so pomo{ta za Jugoslavija, {to be{e uslovena so celosna sorabotka na oficijalen Belgrad so Ha{kiot sud - 2002-04-02


Kongresot go odredi 31-vi mart kako kraen rok Jugoslavija da poka`e pogolema sorabotka so Sudot za voeni zlostorstva so sedi{te vo Hag. Tokmu na istekot na rokot srpskite vlasti izdadoa poternici za apsewe na ~etvorica pomo{nici na porane{niot jugoslovenski pretsedatel Slobodan Milo{evi}, koi Tribunalot gi tovari za navodni zlostorstva storeni za vreme na vojnata vo Kosovo pred tri godini. Zasega od Belgrad nema znaci deka se prezemeni i konkretni merki vo vrska so klu~noto barawe za predavawe na tie lica vo Hag.

Soglasno amerikanskite zakoni za davawe pomo{ vo stranstvo, dr`avniot sekretar Kolin Pauel treba da utvrdi dali Belgrad sorabotuva ili ne, pred da prodol`i da te~e pomo{ta. Kako {to velat vladini pretstavnici, toj odlu~il da go odlo`i donesuvaweto na odlukata, zamrznuvaj}i desetici milioni dolari amerikanska pomo{, {to i e neophodna na Jugoslavija, i doveduvaj}i go vo pra{awe koristeweto na zaemite od me|unarodnite finansiski institucii.

Jugoslovenskata vlada izrazi podgotvenost za celosna sorabotka so Sudot, i pokraj toa {to pretsedatelot Voislav Ko{tunica ne se soglasuva so na~inot na koj raboti ova me|unarodno telo, a mnogumina Jugosloveni go smetaat sudot za anti-srpski. Porane{niot jugoslovenski pretsedatel Slobodan Milo{evi} vo Hag e ve}e edna godina, a mu se sudi za storeni voeni zlostorstva i zlostorstva protiv ~ove{tvoto.

XS
SM
MD
LG