Линкови за пристапност

Reakcija na pretsedatelot Bu{ po najnovite nasilstva na Bliskiot Istok. - 2002-04-01


Pretsedatelot Bu{ go povika Jaser Arafat da naredi zapirawe na napadite na bomba{i-samoubijci protiv Izraelcite.

"Samoubistvenite napadi vo ime na religijata se ~ist teror. Dokolku o~ekuvame na Bliskiot istok da ima re{enie i mir, slobodniot i civiliziran svet mora da se obedini vo zapiraweto na vakvite dejstvija", veli toj.

Na kusata sredba so novinarite, g-dinot Bu{ odgovori i na pra{aweto dali pretsedava~ot Arafat i Palestinskata uprava }e se smetaat za za{titnici na teroristite, vo kontekst na principot {to pretsedatelot postojano go povtoruva po 11-ti septemvri - deka nema razlika me|u teroristite i nivnite za{titinici. Gospodinot Bu{ potseti deka palestinskoto rakovodstvo vo minatoto rabote{e za mir, vrz osnova na planovite predlo`eni od amerikanskite pretstavnici.

"Pretsedava~ot Arafat se soglasi na mirovniot proces. Toj go prifati planot na Tenet. Toj go prifati planot na Mi~el. Toj pregovara{e za toa kako da se postigne mir", re~e pretsedatelot Bu{

Gospodinot Bu{ direktno ne ja komentira{e izraelskata operacija protiv palestinskiot voda~, no apelira{e do izraelskiot premier Ariel [aron.

"Mislam deka za premierot e mnogu va`no da go ostavi otvoren patot kon mirot, da uvidi deka, od edna strana, Izrael treba da se samoza{titi, no od druga strana, treba da postoi otvoren pat, kapacitet za postignuvawe na mirovno re{enie", smeta amerikanskiot pretsedatel.

XS
SM
MD
LG