Линкови за пристапност

Deneska se otvaraat 19-te Zimski olimpiski igri - 2002-02-08


Denovite koi prethodea na olimpijadata bea polni so kontroverza. Amerikanskiot Olimpiski komitet saka{e nivnata nacionalna delegacija na defileto na otvoraweto da go nosi iskinatoto zname najdeno na mestoto na septemvriskite teroristi~ki napadi vo Wujork. Istoto zname be{e istaknato na finalnite me~evi vo bezbol i amerikanski fudbal - Superbol. Sepak, oficijalnite lica na olimpijadata bea zagri`eni deka vakvata manifestacija na patriotizam }e go zaseni me|unarodniot duh na igrite.

Kako kompromisno re{enie, amerikanskite sportisti }e go nosat znameto zaedno so wujor{kata policija i po`arnikarite. Znameto nema da bide del od oficijalnata parada na sportistite, no }e se vee koga }e se izveduva amerikanskata nacionalna himna, kako i za vreme na paleweto na olimpiskiot ogan.

Guvernerot na Juta, Majk Livit se soglasuva so vakvoto re{enie. Olimpijadata e me|unaroden nastan, no ovaa godina toj nastan pa|a vo vreme na oporavuvawe i veli~ewe za Amerikancite, veli toj.

“ Po septemvriskite nastani, mene mi be{e jasno deka vedna{ porasna va`nosta na Olimpiskite igri. Tie stanaa mnogu pove}e od natprevar me|u sportisti. Ova e moment koga svetot se zdru`uva po prv pat. Osumdeset i ~etiri zemji se zaedno na na~in na koj se nadminuva politikata za da se istakne deka civiliziraniot svet veruva vo mir, i vo najdobroto kaj sekogo. Toa e ona {to go veli~ime”, izjavi g-dinot Livit.

Petnaeset iljaden bezbednosen personal se nao|a vo Solt Lejk Siti, {to e pet pati pove}e od prvi~no planiranoto. Nekoi od niv, kako {to se onie od Nacionalnata garda, se oble~eni vo kamufla`ni uniformi, i mo{ne se zabele`livi, dodeka drugite se kako stopeni vo tolpata, i se ~ini deka se del od gleda~ite.

Policiskite helikopteri patroliraat nad Solt Lejk Siti, a nad niv letaat borbeni avioni F-16. Majorot Daglas Martin od kanadskite vozduhoplovni sili e portparol na zdru`eniot amerikansko-kanadski {tab.

“ Borbeni avioni koi }e patroliraat za vreme na igrite. ]e imame mo{ne naglaseno prisustvo vo vozduhot. Lu|eto }e mo`at da gi vidat i ~ujat avionite od 388-ta edinica od bazata Hill Air Force vo federalnata dr`ava Juta”, veli toj.

Majorot Martin veli deka vozdu{niot prostor nad Solt Lejk Siti }e bide nedostapen za najgolemiot del od civilnoto vozduhoplovstvo, osven za komercijalnite letovi, na koi toa im e redovna ruta.

Solt Lejk Siti, voobi~aeno tivko mesto, se podgotvuva za pre~ek na pove}e od 50 iljadi posetiteli. Za lokalnite `iteli, kako {to e Tajler Simons, igrite nosat radost i vozbuda. Spored nego, zgolemenoto obezbeduvawe ne e ne{to so koe ne mo`e da se `ivee.

XS
SM
MD
LG