Линкови за пристапност

Trajkovski: O~ekuvame SAD da ni pomognat okolu obezbeduvaweto na granicata, za da ispratat silna poraka do site militantni strukturi koi se sprotistavuvaat na mirot. - 2002-02-05


-Gospodine pretsedatele, {to }e ni ka`ete za supstancata na razgovorite so sovetnikot za nacionalna bezbednost na SAD, Kondoliza Rajs.

Trajkovski: Go izraziv na{eto zadovolstvo za poddr{kata na Soedinetite Amerikanski Dr`avi vo celokupniot period minatata godina, koga na{ata dr`ava minuva{e niz kriza. Toa be{e prijaten i konstruktuven razgovor. Ja informirav doktor Kondoliza Rajs vo detali za momentalnata sostojba, za bezbednosta vo regionot i vo Republika Makedonija, okolu realizacijata na Ramkovniot dokument, okolu realizacija na planot za vleguvawe na makedonskite bezbednosni sili, osobeno okolu merkite koi Vladata na Republika Makedonija gi ~ini za gradewe na doverba me|u gra|anite vo Republika Makedonija, za pouspe{no vra}awe na site raseleni lica i posvetuvawe na ekonomskite reformi i ekonomskiot rast vo Republika Makedonija.

-Kako seto toa be{e primeno?

Trajkovski: Se razbira, so golemo razbirawe. Amerikanskata strana iska`a ne samo razbirawe, tuku i poddr{ka na na{ite napori za realizacija na ona {to e ve}e planirano pred nas. Razgovaravme osobeno i za borbata protiv kriminalot i korupcijata, kako eden od bezbednosnite aspekti i problemi vo regionot i po{iroko, koj e vo edna tesna korelacija so problemite na politi~ki plan. Tuka o~ekuvame Soedinetite Amerikanski Dr`avi da ni pomognat okolu obezbeduvaweto na granicata, za da ispratat edna silna poraka ili signal do site onie militantni strukturi koi se sprotivstavuvaat na mirot i na ona {to e ve}e kako plan za realizacija od strana na makedonskite strukturi zaedno so me|unarodnata zaednica. Povtorno razgovaravme za zna~eweto na priznavaweto na imeto na Republika Makedonija pod nejzinoto ustavno ime, {to ne e samo pra{awe na presti`, tuku e pra{awe na stabilnosta i sigurnosta na Republika Makedonija i po{iroko vo regionot.

-Kakov be{e odgovorot na ova?

Trajkovski: Tie so dol`no vnimenie go sledea na{eto objasnuvawe za pri~inite zo{to Republika Makedonija treba da bide priznaena pod nejzinoto ustavno ime. Se razbira deka tie konsideracii }e bidat ponatamu zemeni predvid i izrazija poddr{ka na ona {to zna~i na{e pravo, ili ona koe nie ~esto pati velime deka e se ona {to be{e zaedno so me|unarodnata zaednica dogovarano na planot na stabilizacija na Republika Makedonija i regionot. Sega e red na me|unarodnata zaednica da go razbere na{eto osnovno barawe ili pravo da se narekuvame taka kako {to nie se narekuvame, neli, pod ustavno ime Republika Makedonija. Isto taka, se nadevam deka tie sfatija deka ova ne e pra{awe samo za bezbednosta tuku i pra{awe na identitetot ili po~ituvawe na Makedonecot da se narekuva taka kako {to saka, bidej}i nie, vpro~em, i niz celo vreme na krizata gi razbravme potrebite na identitetot na nacionalnite malcinstva vo Republika Makedonija. Taka, se nadevam, deka i vo ovaa smisla takvo pra{awe, koe e postaveno tuka i na drugi mesta, }e bide razbrano i od nivna strana.

-Se dogovorivte li za sledniot ~ekor, koj }e usledi neposredno po ovaa poseta?

Trajkovski: Nema{e ne{to dogovoreno za vo bliska idnina, nekoi konkretni ~ekori, me|utoa be{e istaknat faktot deka poddr{kata na politikata na Vladata na Republika Makedonija i na Pretsedatelot }e opstojuva od strana na amerikanskata administracija, kako od Belata Ku}a i Pretsedatelot Bu{ taka i od sekretarot na SAD.

XS
SM
MD
LG