Линкови за пристапност

Prvo pojavuvawe na pripadnikot na Taleban pred amerikanskiot sud - 2002-01-24


G-dinot Voker e obvinet za u~estvo vo zagovor za ubistvo na amerikanski gra|ani vo stranstvo, kako i za pomagawe na teroristite na Al-Kaida. Pri pojavuvaweto vo sudnicata, potstri`an i bez dolgata brada, toj ka`a deka gi razbira ovbvinenijata izre~eni protiv nego.

“Obvinenijata se mnogu seriozni. Ova sekako e mo{ne te`ok slu~aj i g-dinot Voker gi razbira obvinenijata”, veli advokatot Pol Mek Nulti.

Pred da se pojavi vo sudot vo Aleksandrija, federalnata dr`ava Virxinija, Xon Voker se sretnal so roditelite. Negoviot tatko, Frenk Lind izjavi:

“Xon ja saka Amerika. Nie ja sakame Amerika. Xon ne storil ni{to protiv Amerika”.

Advokatot na Xon Voker, Xejms Brosnan ka`a deka na negoviot klient, 54 dena ne mu bil dozvolen pristap do lice koe }e go zastapuva, argument koj vladata go poreknuva. Amerikanskiot glaven pravobranitel Xon E{kroft za vreme na dene{nata pres-konferencija be{e kategori~en:

“Na{iot stav e jasen: Xon Voker odbra da im se pridru`i na teroristite koi sakaa da ubivaat Amerikanci. Toj isto taka samiot odbi da mu bide nazna~en advokat. Toa go stori i usmeno i vo pismena forma, vo izjavata pred Federalnoto Istra`no Biro. G-dinot Voker vo sudnicata }e se smeta za odgovoren za ona {to samiot go ima izbrano”.

20-godi{niot Amerikanec, dokolku bide osuden po obvinenijata, bi mo`el da dobie maksimalna kazna-do`ivoten zatvor. Slednoto pojavuvawe pred sudot e zaka`ano za {esti fevruari.

XS
SM
MD
LG