Линкови за пристапност

Mitreva vo ON:  Nikomu ne treba da mu se dozvoli da sproveduva teror, bidej|i posledicite se podednakvo uni{tuva~ki - 2001-11-13


Vo kontekst na me|unarodnite napori {to se prezemaat vo ovoj pravec, taa ka`a deka Makedonija vedna{ se odyvala na povikot za formirawe globalna antiteroristi~ka koalicija. Ministerkata Mitreva go navede i predlogot na Makedonija za formirawe regionalen antiteroristi~ki pakt, kako i za presekuvawe na finansiskata poddr{ka na teroristi~kite aktivnosti. "Razli~nite pogledi na teroristi~kite aktivnosti ja oslabuvaat na{ata bitka. Nema mal i golem terorizam, me|unaroden ili doma{en, onoj {to mo`e da se tolerira i drug {to ne mo`e. Nikomu ne treba da mu se dozvoli da sproveduva teror, bidej|i posledicite se podednakvo uni{tuva~ki".

Osvrnuvaj}i se na nastanite vo Makedonija izminatiov period, ministerkata Mitreva re~e: "Cenata na terorizmot vo Makedonija be{e visoka: izgubeni `ivoti, uni{teni domovi, iljadnici begalci i vnatre{no raseleni lica. Krizata isto taka predizvika ekonomski kolaps i golem buxetski deficit. Seto toa ima{e negativen odraz na razvojot na zemjata, so zgolemuvawe na nevrabotenosta i siroma{tijata. Zatoa ja povikuvam me|unarodnata zaednica, finansiskite institucii i posebno Evropskata unija da odgovori na ovie potrebi na donatorskata konferencija i da ja razgleda mo`nosta za otpi{uvawe na na{ite dolgovi kon stranstvo".

Mitreva vo ovoj kontekst ja istakna, kako {to ka`a samata, silnata politi~ka poddr{ka {to Republika Makedonija ja dobiva od me|unarodnata zaednica, posebno od EU, NATO i OBSE koi odigraa va`na uloga za nadminuvawe na krizata, kako i Sovetot za bezbednost koj usvoi dve rezolucii za osuda na ekstremisti~koto nasilstvo i celosna implementacija na Ramkovnata spogodba.

"No, poslednite nastani vo reonot na Tetovo, ubistvoto na trojcata policajci i kidnapiraweto na civilite Makedonci se dokaz deka nasilstvoto prodol`uva. Nie site treba da gi osudime ovie napadi na mirot i stabilnosta. Makedonija e opredelena da odi po patot na mirot i nema da dozvolime ovie nastani da ja zasenat na{ata vizija i da ne oddale~at od na{ite glavni celi za gradewe na silna demokratija doma i integracija vo evro-atlantskite strukturi", ka`a taa .

Na krajot, ministerot Mitreva potseti deka svetot po septemvriskite nastani se promeni i mora da se prifati novata realnost. Obedinetite nacii re~e taa, treba da bidat podgotveni da se spravat so novite predizvici, {to bara pogolema obvrska od zemjite-~lenki. Toa, potencira Mitreva, e najdobar pridones vo gradeweto podobar svet za site.

XS
SM
MD
LG