понеделник, 30 мај 2016

ЗА НАС

 

Гласот на Америка, чија прва емисија појде во етерот во 1942-ра, е меѓународен, мултимедијален емитувач на програма финансиран од Владата на САД преку Емитувачкиот одбор на управници.  Гласот на Америка денес емитува речиси 1.500 часови вести, информации, образовни и културни програми неделно за - според проценките - публика од 125 милиони луѓе во светот.

 

 

 


Редакција:         

             
Лилица Китановска                  (202) 382-5336            lkitanov@voanews.com


Јане Бојаџиевски                     (202) 382-5337            jbojadzi@voanews.com


Гоце Јаневски                          (202) 382-5341            gjanevski@voanews.com


Јулија Велковска                    (202) 382-5338             jvelko@voanews.com

 

Радмила Настева                  (202) 382 5340       rnastevadahlstrom@voanews.com

 

Facebook:  http://www.facebook.com/glasnaamerika

 

YouTube:   http://www.youtube.com/voamacedonian

 

Twitter:  @voamacedonian

 

Факс:  (202) 382-5302

 

Адреса: 


Voice of America Macedonian Service

Room # 3721

330 Independence Avenue, S.W.

Washington, D.C. 20237

U.S.A.